Nordmenn bør ikke sendes rundt i verden for å bli skutt. De kjemper ikke for en sak som tjener nordmenns interesser, sier mannen som under siste verdenskrig fløy 37 bombetokt over Tyskland.

84-åringen understreker at han ikke er pasifist. Som tidligere pilot i britiske Royal Air Force og senere som en av flyselskapet Braathens pionerer, er han spesielt opptatt av at Luftforsvarets piloter ikke risikerer livet i et fremmed land.
_ Det er et viktig poeng at vi ikke er i krig med Afghanistan. Jeg mener også at norske F-16 piloter har for lite trening til å være kamporienterte, sier han.

Norske myndigheter ga før jul i fjor USA løfte om å sende fire F-16 fly til operasjoner i Afghanistan dersom det ble behov. Forsvarsminister Kristin Krohn Devold karakteriserte nylig de norske pilotene i den såkalte Immediate Reacton Force (IRF) som blant de beste i verden.

Larsen, som i Larvik er kjent som «Bombe-Larsen», var en av bare tre bombeflygere fra sitt kull som overlevde krigen. Mirakuløst nok slapp Larsen og hans britiske besetning uskadd unna et av de blodigste bombetoktene under hele krigen. Toktene over Nürnberg de to siste dagene av mars 1944 kostet over 500 allierte flygere livet.
Larsen skrev senere boka «Gjennom ild og vann» om sine opplevelser som bombeflyger, og som stridende i blant annet Sør-Atlanteren.
84-åringen ble for sin innsats under krigen dekorert med St.Olavs orden med ekegren, to ganger Krigsmedaljen, den britiske ordenen Distinguished Flying Cross samt en fransk æresorden.