Nå må han tilbakeføre forholdene til sin opprinnelige form.

På en hytte i Fisebuodden ved båthavna til Hotelfjell på Eftang er det utført en rekke ulovlige tiltak. Planutvalgets politikere befarte området i går. Til stedet på befaringen var også søkeren av de gjennomførte tiltakene, Torbjørn Engen, grunneierrepresentanter og hyttenaboer. Hyttenaboene Marit Høivik og Ellen Røhne ga uttrykk for at de synes det er svært synd at et så flott naturområde blir ødelagt av grus og tar bort naturlig terreng.

- Plutselig var det en vei der. Jeg har vært her siden jeg var 7 år gammel og jeg husker at vi gikk sammen med flere hytteeiere og søkte om å få bygge en brygge. Men vi fikk ikke røre en stein, kommenterte Høivik.

Også grunneierne Brit Strøm og Kari Eftang Johansen har uttrykt til kommunen at de er negative til tiltakene og ønsker at eiendommen deres skal settes tilbake til sin opprinnelige form.

I det etterfulgte møtet var ikke politikerne helt enige om hvilke tilbakeføringer som burde kreves. Samtlige politikere var enige om at hytteeieren må tette igjen veien med beplanting, men når det gjelder de øvrige tiltak, som plen og platting, mente Per Manvik (Frp) og vararepresentant for KrFs Olaf Holm, Terje Anthonsen (H), at søker kunne slippe å tilbakeføre dette. Dette alternativet forslaget ble nedstemt av flertallet bestående av Finn Øivind Gabrielsen (LL), Birgitte Gulla Løken (H) og Steinar Nyland (Ap). De uttrykte at en eventuell tillatelse vil gi feil signaleffekt.

- Da tror folk at de kan gjøre som de vil, kommenterte Nyland, som stemte for at hytteeieren må tilbakeføre alle tiltak på eiendommen.