Gå til sidens hovedinnhold

Massivt Grand-konsept til behandling

Artikkelen er over 13 år gammel

I dag får Larvik kommune det omfangsrike konseptet for Grandkvartalet i hende.

Det er ikke et lett og ubeskjedent dokument som overleveres kommunen for behandling. Konseptet er bygd på oppsiktsvekkende og kreativ arealutnyttelse. Blant annet vil seksti prosent av det planlagte arealet ligge under bakkenivå. Det betyr to plan med butikker og to plan med parkeringsplasser under Prinsegata. I alt er det tegnet inn 15.000 kvadratmeter handelsareal, som er tre ganger Fritzøe Brygge. Det skal bygges 8.000 kvadratmeter boliger og dessuten opprustning av 6.000 kvadratmeter hotell.

Den massive planen ligger fra neste uke ute til offentlig gjennomlesning.

Som et hovedmoment skal det åpne og grønne arealet midt i Grandkvartalet binde sjøfronten sammen med sentrum. Spansketrappa skal bringe folk til torgs.

- Vi er veldig stolte av det vi presenterer her, og vi håper Larviks befolkning kan bli like stolte, introduserer Jan Hansen. Fra et møterom på Grand Hotell legger kompanjongene Jan Hansen og Finn Erik Røed fram et solid konsept, tuftet på internasjonal inspirasjon og modernisme, og like fullt i tråd med byplanen.

- Vi er lettet over at det første og tyngste arbeidet er ferdig. Nå går vi over i en ny fase, sier Hansen. Prosjektet har forespeilet en rask saksgang, som gjør det mulig å begynne riving og bygging neste høst.

De enorme handelsarealene skal fylles med nye nisjer og importerte forretningskonsepter. Det skal skapes et miljø av restauranter og kafeer og et grønt platå. Grands grå bakgård skal gjennomgå en spektakulær forvandling. Men blodbøka vil bestå.

- Vi har tatt mange runder inni her, sier Hansen, og peker på illustrasjonen over Grandkvartalets eggeplomme.

- Det bestemte området har all den høydeforskjellen bakkebyen innehar, fortsetter utvikleren, og refererer til en av prosjektets største utfordringer. Han mener imidlertid at arkitektene har valgt høydeløsninger som vil tilfredsstille byplanens skjønnsvurdering dersom prosjektet vurderes under ett.

Høydeforskjellen i terrenget fra Storgata til Prinsegata er 15 meter. De planlagte boligene opp mot Prinsegata vil ruve seks etasjer.

Prosjektet har i alt ti ulike temaer som har vært gjenstand for konsekvensutredning, slik som trafikale konsekvenser, støy, kulturminner, grunnforhold, uteområder og bomiljø.

- Vi kunne valgt en forsiktig opprustning av hvert gateløp og dessuten satset på hotellet alene. Men vi har tatt ambisiøse grep, og lar byen få være lit ubeskjeden. Dette er heftige tekniske løsninger, kommenterer Røed.

- Vil Larvik ha dette?

- Larvik ha det. Hvis ikke det foretas revolusjonerende endringer i Larvik sentrum nå, så vil det fortsette slik det er i dag; med handel som sliter. Med dette kan vi begynne å se en helhet i sentrum, mener Røed.

- Den største inspirasjonen ligger i byplanen. Den legger til rette for en kombinert og spennende utnyttelse, poengterer Hansen. Eierne avslører videre at de har god støtte i mange aktører, som gjerne vil ha en plass i kvartalet.

- Mange trodde at dette ville bli et boligprosjekt. Det trodde vi også. Men dette blir først og fremst et viktig bidrag til sentrum. Vi skal reise Larvik som handelsby, proklamerer Hansen. Han bedyrer:

- Vi har brukt enormt mye tid på tankevirksomhet, innspill og spørsmål. Det har vært en lang bakke å gå. Men når vi nå kommer med dette, så skjer det.