– Liten vits med en klimaplan hvis den ikke blir gjennomført

Store ord om byutvikling gjort på en klimanøytral og bærekraftig måte imponerte og inspirerte, men Tormod Knutsen (MDG) mener at det er et godt stykke fra ord til handling i Larvik kommune.