Gå til sidens hovedinnhold

Mindre elg og mer hjort i Larvik og Lardal

Artikkelen er over 13 år gammel

Det høyeste antall felte elg i Lardal var i 1993. Da ble det skutt 350 dyr.

Tallene for Larvik og Lardal viser at det i fjor ble skutt færre elg og flere hjort, mens antall rådyr holder seg omtrent stabilt i forhold til året før.

I 2007 ble det skutt 78 elg i Larvik, året før var tallet 90. I Lardal var tallene henholdsvis 133 og 137.

- Sett i forhold til beitesituasjonen, er det fortsatt mye elg i Lardal. Vi opplevde en eksplosjonsartet vekst i elgstammen på 80- og 90-tallet, og vi kom for sent i gang med nedskytingen. Nå ser vi bedringer, sier Ole Kristian Furulund, skogbrukssjef i Lardal, og legger til at det neppe er noen annen kommune som har hatt så høy elgstamme over så lang tid.

Det høyeste antall felte elg i Lardal var i 1993. Da ble det skutt 350 dyr.

Furulund forklarer at elgen i Lardal er i dårligere kondisjon enn den bør være, på grunn av for lite beite. Dette fører til at halvannet åringene veier lite og kuene føder færre og små kalver.

I Larvik ble det skutt fem hjorter i fjor, året før var tallet fire.

I Lardal var antall felte hjort 34, mot 31 i 2006.

De første registrerte felte hjortene i Lardal, ble skutt i 1989. Da ble det skutt fire dyr.

- I løpet av de 20 siste årene har hjorten etablert seg i Lardal, og nå finnes den over hele kommunen, sier Furulund.

Han mener elgen og hjorten ikke konkurrerer om den samme maten.

- Elgen spiser mest urter, som for eksempel geiterams og bredbladet gress, osp, rogn og furu. Hjorten foretrekker blant annet gress og blåbærlyng.

Rådyrstammen ser ut til å holde seg stabil, men antall felte dyr er under det halve av hva som ble felt på 90-tallet.

- Rådyrstammen blir regulert delvis av jakt, men også av harde snøvintere og gaupe. I tillegg tar reven en del rådyrunger, sier Ole Kristian Furulund.