Larviks muslimer kan få et nytt forsamlingslokale vegg i vegg med den gamle handelsskolen. Et parkeringsbygg med plass til 400 biler må også være med i planene

Arkitektene har startet jobben med å skape Larviks nye moské på handelsskoletomta.

Mer detaljerte forslag kan være klare allerede før jul.

Jakten på et permanent gudshus har på ingen måte vært av den enkle sorten for Larviks muslimer. Men i slutten av juni kunne endelig medlemmene i Islamsk kulturforening samles til fredagsbønn i kantina i den gamle handelsskolen i Hoffsgate.

Men også det blir trolig midlertidig. En splitter ny moské er nemlig på trappene på tomta, med tilhørende parkeringsanlegg for 400 biler.

Oslo-firmaet Various Architects leverte tidligere denne måneden en mulighetsstudie inneholdende fire ulike illustrasjoner:

- Mulighet 1: Eksisterende bygg beholdes og endres til bolig og kontor.

- Mulighet 2A: Eksisterende bygg beholdes og endres til bolig og kontor. Moskeen bygges på toppen av parkeringshuset, omkranset av et grønt uteareal.

- Mulighet 2B: Deler av eksisterende bygg beholdes. Resten rives for å gi plass til nye boliger. Moské på toppen av parkeringshuset, med grøntareal rundt.

- En del av eksisterende bygg beholdes. Nytt bygningsvolum bygges over parkeringshuset. Moskeen plasseres mot Reipbanegata.

Møtte kommunen

Alexander Heien Berg hos Various Architects er entusiastisk til oppdraget:

– Vi skal lage et bygg som skal tilpasses konteksten, men som likevel skal være moderne. Et veldig spennende prosjekt, mener arkitekten, som understreker at man foreløpig kun er i startgropa.

Men mer omfattende arbeider kan være klare innen året er omme.

– Vi starter nå opp skisseprosjektet, da vil alt bli mer konkretisert og detaljert. Vi har veldig lyst til å levere forslagene før jul, sier Heien Berg.

Torsdag 9. oktober inviterte kommunen arkitektene til et møte i Larvik. Der ble det gitt klar beskjed om at prosjektet kan synes å bli i største laget.

– Vi stusser litt over størrelsen. Det virker som om prosjektet er noe fortegnet i forhold til eksisterende bebyggelse, sier arealplanlegger Ingunn Baarnes til ØP.

– Men det kan som kjent skje når man har med 3D-tegninger å gjøre, legger hun til.

Arkitektene tror det er nettopp det som er årsaken:

– Vi fikk veldig fine tilbakemeldinger fra kommunen, bortsett fra at de mente at alt så litt stort ut. Vinkelen som er brukt i illustrasjonene, er kanskje ikke helt heldig, medgir Heien Berg.

Overtar neste år

Islamsk kulturforening overtar eiendommen formelt i april neste år. Da skal hele kjøpesummen på 17 millioner være inne på kontoen til IF Fram, som har eid stedet siden 2009.

Arild Jacobsen, daglig leder i Handelskolen Eiendom AS, opplyser at «alt går sin gang».

– Vi holder på med å klargjøre bygget, mens de jobber for å få på plass finansieringen.

Mohammed Zaidan, leder i Islamsk kulturforening, er på ferie, og var ikke tilgjengelig for kommentarer i går.

– Har ikke lyst til å lage betongkloss

Tomta er regulert til parkeringsplass for 400 biler. Det krever en ekstra dose kreativitet fra arkitektenes side.

– 400 plasser er mye, medgir Alexander Heien Berg.

Tre av de fire tegningene som ble presentert for Larvik kommune tidligere i oktober, inneholder et parkeringshus over to plan. Den siste har ytterligere én etasje.

– Vi ønsker at parkeringen blir mest mulig usynlig. Det vil vi løse ved å inkorporere bygget i terrenget og forsøke å kle det i grønt. Vi har ikke lyst til å lage en betongkloss, fastslår arkitekten.

Ingunn Baarnes i Larvik kommune opplyser at parkeringsmulighetene er alfa og omega for om prosjektet kan gjennomføres.

– Det er regulert inn parkeringsdekning både for Fram, for Arena og for storskolen. Islamsk kulturforening har kjøpt to eiendommer. Den ene er handelsskolen, den andre er parkeringstomta. Vi anbefaler arkitektene å regulere hele tomta i én prosess, sier hun.

Det store spørsmålet ved prosjektet for øvrig, er hvor mye som skal beholdes av det gamle handelsskolebygget.

Å benytte eksisterende bygningsmasse er langt rimeligere enn å rive og bygge nytt, ifølge Heien Berg.

– Å bygge nytt koster kanskje 25.000 kroner per kvadratmeter. Velger man derimot å bruke bygget som er det fra før, kan prisen komme ned i 10.000 per kvadratmeter. Men dette er det altfor tidlig å si noe om nå.