Funn av åtte døde seler i Vestfold-skjærgården. Det eneste som er sikkert, er at årsaken ikke er selpest.

Oppsynsmann Egil Soglo slo alarm etter at to døde steinkobber ble funnet ved Tjøme i slutten av forrige måned.

Etter dette er det funnet enda seks døde dyr – fem i Tønsberg og ett i Sandefjord.

– Selen som ble funnet i Sandefjord ble sendt til Veterinærinstituttet for undersøkelser, sier Soglo.

Ikke selpest

– Der blir den undersøkt og den midlertidige rapporten slår fast at det i hvert fall ikke er snakk om selpest. Det er gode nyheter, for hadde det vært selpest, måtte vi forvente at mange døde seler ville flyte i land den neste tiden, sier Soglo.

Hva som er dødsårsaken, er fortsatt et mysterium.

– Den endelige konklusjonen er ikke klar ennå, sier Soglo.

Han forteller at det også er meldt om seldød langs svenskekysten den siste tiden.

Mye sel

Soglo har registrert selbestanden i Vestfold-skjærgården i vinter, og mener at selbestanden er langt høyere enn hva Fiskeridirektoratet anslår.

– Tidligere i vinter telte jeg godt over 200 sel på en rundtur. Da var det en koloni på 60 dyr på Selskjær ved Bustein, 120 på Tjømebåen og rundt 70 på Hjerteskjær, sa Soglo til Tønsbergs Blad i mars måned.

Fiskeridirektoratet operer med et anslag på fem dyr.

Med et oppsving i bestanden øker også risikoen for at sykdommer utvikler seg.