Riksantikvaren har denne uken vedtatt å frede en rekke historiske bygninger i landet, deriblant Tollboden i Larvik.

Fredningen av Tllboden omfatter tre bygninger. Riksantikvaren beskriver de tre bygningene som er oppført som et u-formet anlegg som verdifulle både som enkeltbygninger og som helhet.

I vedtaket om freding er formålet beskrevet slik:Formålet med fredningen er å bevare Larvik tidligere tollsted som et kulturhistorisk, arkitekturhistorisk og tollhistorisk viktig anlegg i norsk historie og i Larviks bybilde fra 1880-tallet. Fredningen skal sikre enkeltbygningene, bygningenes innbyrdes sammenheng samt kulturhistoriske verdier knyttet til anlegget som helhet.

Riksantikvaren mener anlegget fra 1888 fremstår som et representativt eksempel på et tollsted i en mellomstor norsk by og at det er et vesentlig innslag i Larviks bybilde ved Indre havn. De tre bygningene ved Larvik tidligere

I hovedbygget blir både interiør og eksteriør fredet. Det inkluderer hovedelementer som konstruksjon, fasadekomposisjon, planløsning, materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler som vinduer, dører, gerikter, listverk, ildsteder, pipeløp over tak, og detaljer som skilt og dekor. Fast inventar som skap, ovner, tekniske installasjoner er fredet som del av interiøret.

Beskrivelsen av hva som blir fredet på de to andre bygningene er som følger: Fredningen omfatter bygningens eksteriør og inkluderer hovedelementer som konstruksjon, fasadekomposisjon, materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler som vinduer, pakkhusporter av jern, dører, pipeløp over tak og detaljer som skilt og dekor m.v.

Det er Larvik kommune som eier Tollboden etter å ha kjøpt anlegget for 30,5 millioner kroner. Det er i dag Høgskolen i Vestfold som disponerer Tollboden.