I dag presenterer rådmannen regnskapets foreløpige tall for 2006. Politikerne skal deretter telle på knappene og finne ut hvor stort det forventede overskuddet blir og hvor mye av dette som kan tilfalle helsesøstrene.

- Allerede har vi bestemt å styrke helsesøstertilbudet med en hel stilling, men vi har ikke øremerket denne stillingen til å gjelde grunnskole eller videregående, sier leder av oppvekst og kulturkomiteen i Larvik kommune, Hallstein Bast.

Han tror det er muligheter for at enda en stilling kan bli bevilget.

- Jeg ser helt klart behovet for dette. Nå gjenstår det å overbevise de andre i komiteen.

Bast er imponert over Thor Heyerdahl-elevenes innsats i saken.

- Når ungdom står opp på denne måten blir vi politikere veldig svarskyldige og ser i bordet. Nå håper jeg at elevrådet fotfølger meg og ser etter at jeg holder det jeg lover.