Kunstmaleren Odd Nerdrum får tilbake Røvik gård. Arresten som er tatt i Nerdrums gård i Brunlanes, oppheves av Larvik tingrett i en kjennelse som er sendt partene i dag.

– Han er glad og lettet over dette, ettersom han opplevde arresten som belastende, sier Nerdrums advokat, Stein E. Hove i Brækhus Dege Advokatfirma til Dagbladet.

Retten mener Nerdrum ikke har utvist en slik adferd som gir grunn til å tro at han prøver å unndra verdier i forbindelse med at han er saksøkt av sine tidligere samarbeidspartnere i The Nerdrum Institute (TNI).

Ifølge Dagbladet heter det i kjennelsen fra Larvik tingrett at «sikringsgrunn er ikke sannsynliggjort, og arrest kan ikke besluttes. Kjennelsen av 23. februar 2012 må oppheves».

Les også: Selger likevel ikke Røvika

Det er Nerdrums brudd med TNI som er bakgrunnen for saken i retten. Nedrum inngikk i 2009 en avtale med TNI som skulle være hans salgskanal og samtidig fremme Nerdrum som kunstner internasjonalt gjennom utstillinger blant annet på verdens store kunstmuseer. I kontrakten er samarbeidet fastsatt å skulle vare til 2019.

Det er ikke tatt inn noen klausul om oppsigelse i kontrakten, og TNI mener derfor at den er uoppsigelig i den avtalte tiårsperioden. Derfor rettet de et stort erstatningskrav mot Nedrum for det tapet de mener de blir påført ved at Nerdrum nå har avsluttet kontrakten og samarbeidet.

Kravet ble beregnet til over 46 millioner kroner, og insituttet fikk i februar ta arrest i Nerdrums gård i Brunlanes for inntil 13 millioner kroner. Mandag opphevet Larvik tingrett denne arresten.

Les også: Vil kreve Nerdrum for 40-50 mill - Nå ligger den ute for salg - Nerdrum presset til å selge