NTB: Aborter øker ikke fødselsangst senere

Av
Artikkelen er over 6 år gammel
DEL

En spontanabort eller en selvbestemt abort kan gi psykiske ettervirkninger, men fødselsangst er trolig ikke én av dem.

En fersk studie som omfatter nesten 3.000 gravide kvinner ved Akershus universitetssykehus viser ingen signifikant forskjell i forekomsten av angst for å føde blant kvinnene som hadde fått utført to eller flere selvbestemte aborter og blant dem som aldri hadde tatt abort. Det ble heller ikke funnet sammenheng mellom spontanaborter og angst for å føde, skriver Tidsskrift for Den norske legeforening.

Kvinnene ble spurt om fødselsangst mens de var gravide i uke 18 og 32. Andelen som gruet seg intenst før fødselen var omtrent like stor. Det som har vist seg å ha mest å si for fødselsangst, er kvinnens psykiske helse. Forskning har tidligere vist at tidligere kompliserte fødsler øker risiko for angst før neste fødsel. Andre faktorer som spiller inn, kan være generell frykt for smerte og sykdommer.

Å forske på ettervirkninger av aborter har vist seg problematisk, til tross for at omkring halvparten av alle graviditeter ender som spontanabort og én av fem registrerte svangerskap ender som selvbestemte aborter.

En av årsakene til at forskning vanskeliggjøres, er at abort fremdeles knyttes til skam og tabuer, og at svært mange kvinner ikke ønsker å snakke om hvordan det har påvirket dem.

Artikkeltags