Det er blant annet bygd ny resepsjon.

- Det har blitt lysere, triveligere og vi har fått bedre plass. Vi har ønsket oss en ny resepsjon i flere år, smiler Lise Geitzler Jacobsen (konstituert kontorlede) og Hugo Sandholmen (avdelingsleder drift).

Det er tatt 1,4 millioner kroner av sykehusets driftsmidler for å bekoste forandringene, som også innbefatter maling og nytt gulvbelegg.

- Tidligere hadde medisinsk- og ortopedisk poliklinikk egen ekspedisjon. Denne er nå slått sammen med den vanlige resepsjonen, sier Geitzler Jacobsen.

Den nye resepsjonen er plassert innerst i foajeen, mens den gamle er i ferd med å bli bygget om til rom for internpost for de ansatte.

Foran lukene til ekspedisjonen er det plassert en glassvegg.

- Dette skal gi forhindre at alle på venterommet kan høre samtalene, forklarer Sandholmen.

I løpet av få dager vil foajeen være ferdig pusset opp. Det som mangler nå er skilting og justering av høyden på lukene.

- Det vil også komme en servicedisk med en pc. Her kan pasientene for eksempel søke etter informasjon om sykehuset, sier Hugo Sandholmen.