Pilene har pekt oppover for norsk økonomi en god stund. Signalene fra Norges Bank har vært tydelige. Styringsrenta vil økes i rentemøtet 20. september. Trolig økes den fra rekordlave 0,5 prosent til 0,75 prosent. Det er sannsynlig at bankene vil følge opp med å øke renten på boliglånet.

Statistisk sentralbyrå (SSB) tror den kommende renteøkningen bare er første skritt på veien mot enda høyere rente. De tror Norges Bank vil heve renta seks ganger de neste tre årene og at utlånsrenta vil ligge på rundt fire prosent ved utgangen av 2021.

Blant folk med boliglån tror nesten halvparten at boliglånsrenta skal opp minst et halvt prosentpoeng i løpet av det kommende året. Ingen i vår del av landet tror på lavere rente.

– Så mye tror vi at renta vil øke det kommende året

– Dette stemmer bra med hva vi også antar, sier direktør for personmarkedet i SpareBank 1 BV, Lasse Olsen. Vi tror på en renteøkning på rundt 0,25 prosentpoeng ut dette året – og tror den kan komme til å stige ytterligere 0,5 prosentpoeng i løpet av neste år.

En undersøkelse gjort av Respons Analyse, på oppdrag for SpareBank 1 tror tre av fire spurte at rentene vil stige på boliglån i løpet av ett år.

44 prosent på landsbasis og 39 prosent i vårt område på Sør-Østlandet med boliglån, tror at renteøkningen blir på minst et halvt prosentpoeng. Og mens det i resten av landet finnes noen renteoptimister er det ingen i vårt område som tror på en rentenedgang.

– En økning i boliglånsrenta på 0,5 prosentpoeng tilsvarer en omtrentlig økning i rentekostnader på 5.000 kr per år, for hver million du har i boliglån. Dette kan de aller fleste av våre kunder håndtere uten problemer. Vi tar alltid høyde for at kunden skal kunne tåle en betydelig renteøkning før vi innvilger lån, sier Olsen.

Foreløpig er det ikke så mange av bankens kunder som har valgt å gå over til fastrente.

Lurt å være forberedt

Er du bekymret for renteøkningen har Sparebank 1 flere tips, så finnes det råd å få. Sparebank 1 serverer flere tips for hvordan du kan forberede deg på renteoppgangen:

■ Husk at økning i renteutgifter kan påvirke skatten din. Sjekk at du har riktig skattekort.

■ Skaff deg oversikt over hva du bruker penger på. Da blir det lettere å se om, og eventuelt hvor mye, du må kutte i utgiftene ved en renteoppgang.

■ Identifiser hvilke utgifter du kan kutte ned på og hvilke du kan kutte helt ut. Transaksjonsoversikten i nettbanken fungerer fint som en forslagsliste.

■ Kutt i luksuspreget forbruk som å spise ute, kostbare fritidsaktiviteter, dyre reiser, konserter, ferie og fornøyelser. Dette gir stor effekt og er lettere å kutte i enn mat og bolig.

■ Prioriter rask nedbetaling av kredittkort, forbrukslån og annen kortsiktig gjeld med høy rente. Betal ned lån med høyest rente først, det gir størst effekt.

■ Utsett planlagte investeringer som krever økt opplåning, som oppussing, bytte av bil, kjøp av nye møbler osv.