Ønsker å tilrettelegge for allmennheten

Artikkelen er over 12 år gammel
DEL

Prosjektleder i Skifte Eiendom Øst, Trond Nordby, er opptatt av å få revet gjerdene på Rakke Fort raskest mulig.

- Da kan vi åpne opp for allmennheten, sier han.

- Forsvaret er tydelig på at dersom gjerder skal fjernes, må det sørges for at området er sikkert å ferdes i.

Derfor er arbeidet nå i full gang utenfor Rakke fort.

- Vi prioriterer å begynne nede ved sjøen så det er klart til badesesongen. Dessuten klargjør vi området som skal tilbakeføres til grunneier etter å ha vært utleid til Forsvaret.

Nordby understreker at alt har gått riktig for seg i prosessen.

- I henhold til de rutiner Forsvaret har ved avhending av tidligere forsvarseiendommer, skal alltid antikvariske myndigheter lokal, regionalt og nasjonalt vurdere om installasjoner er av spesiell verneverdig interesse. Det ble gjort her, og det ble konkludert med at det som var på Rakke ikke hadde spesiell verneverdig verdi.

Derfor vil Skifte Eiendom Øst nå fylle igjen bunkerne og løpegravene på Rakke Fort.

- Der nødvendig for å sikre området, slik at folk kan ferdes her, avslutter Nordby.

Artikkeltags