Larvik Høyre vil gjøre Larvik til en foregangskommune innen matematikk og naturfag. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) har lenge varslet at regjeringen jobber med en ny nasjonal realfagsstrategi. I høst kommer første ledd i strategien: Rundt 25-30 kommuner skal velges ut som såkalte realfagskommuner og få midler av staten.

Larvik Høyre jobber nå aktivt for at Larvik skal ende opp blant de utvalgte. Når kommunestyret samles 22. oktober, vil en interpellasjon fra gruppeleder Birgitte Gulla Løken & Co. ligge klar.

– Vi vil at kommunen vår skal bli et fyrtårn innen realfag. Det er helt nødvendig at unge behersker grunnleggende ferdigheter innen realfag, sier Gulla Løken, som denne uka kontaktet stortingsrepresentant og utdanningspolitisk talskvinne i partiet, Kristin Vinje, i håp om at hun vil varsle kunnskapsministeren om Larviks interesse for satsingen.


Må forplikte seg

Røe Isaksen håper å se resultatene i PISA og andre nasjonale og internasjonale undersøkelser om noen år.

I Danmark, hvor man i 2008 satte i gang et prøveprosjekt med 25 såkalte science-kommuner, gjorde elevene i disse kommunene det bedre enn elever fra andre kommuner i TIMSS-undersøkelsen i 2011, en internasjonal kartlegging av prestasjoner innen matematikk og naturfag.

Kommunene som skal få bli realfagskommuner, må forplikte seg til å kartlegge hvordan det står til i kommunene når det gjelder resultater og lærerkompetanse og sette seg klare mål om hva de vil oppnå.

Departementet vil på sin side pøse på med midler og gode krefter i de utvalgte kommunene. Kommunene vil blant annet få tilgang til fageksperter, faglige nettverk, ulike analyseverktøy, samt mulighet for økt kursing og skolering av lærerne.

– Hvis dette blir vellykket, vil vi forsøke å få flere kommuner med, sier Isaksen.


Unik mulighet for Larvik

– I Larvik bruker vi mindre ressurser per elev enn kommuner det er naturlig å sammenligne seg med, og resultatene fra nasjonale prøver viser at vi trenger et fokus på realfag. Dette er en unik mulighet for kommunen, mener Birgitte Gulla Løken.