Alle tjenestene basert på funksjonalitet fra Origo har i perioder i dag vært utilgjengelig. Dette gjelder blant annet sonen forumvik.no, og også kommentarfelt på artikler, opplevelseskalenderen og flere andre tjenester.

- Årsaken er problemer i Origo som følge av tjenestenektangrep mot sonen mittarbeiderparti.no. Angrepene har etter all sannsynlighet sammenheng med de generelle angrepene mot Arbeiderpartiet i kjølvannet av datalagringsdirektivet, sier teknisk leder Simen Graff Jenssen i A-pressen Digitale Medier i en pressemelding.