Dømt for voldtekt av fireåring – nå skal Høyesterett vurdere straffen

Larvik-mannen har anket straffeutmålingen på sju års fengsel.