Ved utgangen av 2. kvartal 2017 var det anmeldt 1721 seksuelle overgrep mot barn under 16 år i Norge. På samme tidspunkt i 2013 var antallet 750.

Ifølge Kripos er det seksuelle overgrep på nett som fører til den eksplosive økningen.

– Vi mener internett legger til rette for et større antall overgrep enn før, og at overgripere gjennom spill eller andre tjenester for barn kan tilnærme seg mange barn, sier politioverbetjent Emil Kofoed ved Seksjon for seksuallovbrudd hos Kripos.

9. januar starter rettssak mot en 26 år gammel mann fra drammensdistriktet som er tiltalt for seksuelle overgrep mot 41 jenter. Mannen har kommet i kontakt med jentene på nett, og fått dem til å utføre seksuelle handlinger på seg selv mens han har fulgt med på webkamera.

Les mer om statistikken her

Høye mørketall

Selv om flere overgrep anmeldes tror Kripos at det reelle antallet er enda høyere.

– Mange barn føler skyld og skam over det de har blitt lurt eller presset til å gjøre, og forteller det kanskje heller ikke til noen. Dermed er det saker som heller aldri kommer til politiet, sier Kofoed.

Kripos har jobbet for å få flere til å melde fra om overgrep og gjennomført i fjor kampanjen «Ikke alle hemmeligheter skal holdes». Det kan også ha bidratt til at flere anmelder.

– Det at flere anmelder betyr jo ikke alltid at det reelt sett er mer kriminalitet, det kan også være et uttrykk for større åpenhet og en lavere terskel for å gå til politiet, sier Kofoed.

Råd til foreldre

Kripos driver også forebyggende virksomhet. Her er deres råd til foreldre for å beskytte barna mot nettovergripere.

 • Lær barna å være trygge på nett. Den beste måten å bekjempe grooming er at ditt barn er velinformert, og vet hva de må være på vakt mot.
 • Lær barna å si ifra. Barna må vite at de kan og må snakke med sine foresatte hvis de føler seg utrygge eller bekymret på grunn av noe som har skjedd på nett.
 • Du må vite hvor barna er: Hvilke nettjenester bruker dine barn til å kommunisere med andre barn? Sett klare grenser for hvilke nettjenester dine barn får bruke.
 • Du må vite hvem nettvennene er: Snakk med barna om hvem de har kontakt med på nettet. Få barnet til å forstå at selv om de har blitt kjent med noen online, betyr det ikke at de vet hvem det er.
 • Hold personlig informasjon privat. Barn må vite at de ikke skal gi ut navn, alder, fødselsdato, adresse, telefonnummer, navnet på skolen og andre opplysninger sin til andre enn personer de kjenner.
 • Barn må vite at de ikke skal dele bilder eller video med fremmede.
 • Det er viktig å få barna til å forstå at de aldri skal avtale fysiske møter med noen på nettet uten at foreldrene er informert og med på møtene. Det samme gjelder for «møter» som skjer på nettet. Gi beskjed om at det ikke er greit for barnet å bli med nettbekjentskaper over på andre nettjenester.
 • Tips politiet. Ofte får seksuallovbrytere på nett holde på lenge, selv om mange har opplevd deres fremstøt. En groomer prøver seg ikke bare på ett barn.

Og her er deres råd til barna for å være trygge på nett:

Dette kan barna gjøre selv for å beskytte seg:

 • Ikke del passord eller personlig informasjon.
 • Bruk personverninnstillingene, og velg hvor synlig du vil være.
 • Ikke vekk oppmerksomhet ved å poste seksualiserte bilder eller prate om sex på nettet. Tenk på hvordan du fremstår på nett.
 • Ikke møt noen du bare kjenner fra nettet, og ikke bli med på privat chat.
 • Si nei, dersom noen ber deg om å gjøre noe du er ukomfortabel med.
 • Vær på vakt dersom noen ber deg om å holde kontakten med seg hemmelig.
 • Gå aldri på webkamerachat med noen som sier de har et «ødelagt webkamera».