- Det skal merkes at det er et nytt flertall, lover Birgitta Gulla Løken.

Høyrerepresentanten har vært vararepresentant for planutvalget i fire år, men på tirsdag går hun for første gang som representant i det nyvalgte planutvalget.

Den nye lederen er Per Manvik (Frp), som har åtte års erfaring fra planutvalget.

I tillegg er Øyvind Gabrielsen (LL) gjenvalgt, Steinar Nyland (Ap) nyvalgt og Olaf Holm (Krf) nyvalgt.

Sistnevnte er den nye «jokeren», i følge Gulla Løken. De siste årenes planutvalg har vært mye preget av tre mot to stemmer, ofte ikke til fordel for Høyre og Fremskrittspartiet. Men med den nye «jokeren» fra Krf, håper de å få snudd mange saker. Jokeren selv tror også at det blir endringer i en del saker.

- Vi er enige om at vi skal legge oss på en mer næringsvennlig linje, og gjøre det enklere i forhold til å etablere seg. Skal vi ha penger til sosiale goder, er det viktig å ha et planutvalg som gir rom til de som skaper verdier, bidrar med skatt og gir en mer bærekraftig kommune, sier Olaf Holm.

- Tror dere det blir full enighet blant dere tre?

- Det vil tiden vise. Jeg tror ikke vi alltid vil være enig i alt, vi kommer tross alt tre forskjellige partier. Men vi har et likt utgangspunkt, sier Holm.

- Vi vil at folk skal oppleve kommunen som en ja-kommune, som ikke stikker kjepper i hjulene. Vårt utgangspunkt er at vi skal være positive til all utbygging, sier Gulla Løken.

- Betyr det at det blir fritt fram for utbygging?

- Nei, på ingen måte. Kommuneplanen og byplanen skal ligge til grunn og være retningsgivende. I tillegg skal vi bruke et visst skjønn, sier Gulla Løken, og får bekreftende nikk fra den nye lederen, Per Manvik.

Mange har de siste årene fått avslag i sine byggesøknader, og mange har fått utsatt saken i påvente av at Manvik skal ta over.

- Er det fordi da vet de at utbyggere nå vet at et nei blir til et ja?

- Nei, ikke automatisk, men i utgangspunktet skal vi være positive og bruke mer skjønn, sier Manvik.

Han vil også til å satse på en mer effektiv saksbehandling, blant annet ved å delegere enklere dispensasjonssaker til administrasjonen.

- Vi har vært på befaring mange steder, hvor det ikke har vært nødvendig. Utbygger skal også oppleve større grad av fleksibilitet, sier Manvik.

Olaf Holm vil jobbe for at planutvalget legger større vekt på hele kommunen, og ikke bare Larvik sentrum.

- Det er viktig for planutvalget å huske at Larvik kommune er mer enn sentrum. Vi må utnytte utkanten i forhold til arbeidsplasser og spredt boligbygging, sier Holm.

Manvik er også opptatt av å redusere maktinnflytelsen fylkesmannen har over kommunen.

- Fylkesmannen overprøver stadig saker som planutvalget har vedtatt. Vi skal jobbe for å svekke denne innflytelsen. Når vi gjør et enstemmig vedtak, skal ikke en tilfeldig byråkrat fra de overordnede myndighetene overprøve det, sier Manvik.

- Det kan oppleves som urettferdig og kan svekke tillitten til lokaldemokratiet, skyter Gulla Løken inn.

Førstkommende tirsdag møtes medlemmene til sitt første planutvalgsmøte.

- Selv om vi er i konstellasjon, kommer vi ikke til å avgjøre noe bak «på kammerset» før møtet. Vi skal ta debatten rundt sakene under selve planutvalgsmøtet, det er der «fighten» skal være. Gjerne med mange tilhører til stedet, avslutter Manvik.