Ungdomsetterforsker Hanne Reitan Eikeland viser til resultater fra hele verden når hun hevder dette. De viser nemlig at det ikke blir mindre tagging, selv om ungdommen har lovlige vegger å boltre seg på.

– Det er mye mulig at det blir mindre tagging akkurat med en gang, men det vil blusse opp igjen, sier Eikeland.

Hun er oppgitt over kommunen som går inn for lovlige vegger, fordi hun mener det vil rekruttere flere taggere. Dette fører igjen til flere anmeldelser, og politiet har ikke ressurser nok til å følge opp disse.

– Vi har ikke penger til å drive noen hund-og-katt-lek, fastslår hun.

Eikeland mener at prosjektet også kan få økonomiske konsekvenser for kommunen.

– Hvis tagginga sprer seg, vil det koste kommunen dyrt å rydde opp, sier hun, og legger til:

– Penger som kunne vært brukt til skole og lignende må brukes til å vaske bort maling i stedet. Det er ikke spesielt heldig.

Ungdomsetterforskeren understreker at politiet forsatt er i mot, selv om Larvik kommune setter i gang dette prosjektet.

– Vi må ha et tydelig språk, og understreker derfor at politiet fortsatt er i mot at det kommer nye graffitivegger, sier hun.

Eikeland vil bare det beste for ungdommen, og synes det er synd hvis dette får dem på galt plan.

– Det er synd hvis dette gjør at de får episoder på rullebladet fordi de er opplært til tagging, sier hun.

– Jeg har ikke noe vondt å si om ungdommen, for det er et kjempearbeid ungdomsrådet har gjort for å få dette i stand, men jeg mener at det ikke er riktig.

Ungdomsetterforskeren forteller at politiet har en veldig god dialog med ungdommen, men at de må ta avstand fra handlinger som innebærer tagging.

– Vi ønsker ingen krig. Vi er ydmyke og ønsker samarbeid med ungdommen, sier Eikeland.