Plan- og bygningsloven stiller nemlig krav til at arealbruk og bebyggelse skal være «til størst mulig gavn for den enkelte og samfunnet». Andersen har ikke tenkt særlig over lovmessigheten av dekorasjonene sine. Men:

– Jeg føler at jeg har hjemmel for det jeg gjør i grunnlovens paragraf 100 – om ytringsfrihet – og at den overkjører plan- og bygningsloven. Men skulle jeg få et pålegg om det, maler jeg bare over taggingen, sier Andersen.

ØP skrev 7. februar om Andersens taggeholdninger. Inne i lokalene skal han ha en grafikkutstilling – med andres tagging som tema – fra 19. mars. Og han har fått reaksjoner på det folk flest omtaler som «skriblerier».

– Ja, det har vært noen reaksjoner. Noen sier at det er spennende at det skjer noe i byen, andre er negative, sier han.

Lovgivningen sier at kommunen skal se til at ethvert arbeid som omfattes av loven, blir planlagt og utført slik at det etter kommunens skjønn tilfredsstiller rimelige skjønnhetshensyn både i seg selv og i forhold til omgivelsene: «Skjemmende farger er ikke tillatt og kan kreves endret».

Kommuneadvokat Jan H. Frantzen konstaterer at det ikke har blitt gitt noen pålegg i liknende saker, men at paragrafene 74, 89, 92 og 107 i plan- og bygningsloven kan komme til anvendelse.

– Dette vil være en skjønnsmessig vurdering fra gang til gang. Og det er heller ikke noe i kommunedelplanen for Larvik sentrum som omhandler dette. Det stilles krav til form og utførelse på nybygg, men ikke på fasader, sier Frantzen, og legger til at byplanen kan komme til å legge føringer på slike inngrep.

– Men det vil jo alltid være delte meninger om hva som er pent og stygt, sier Frantzen, som tviler på om grunnlovens paragraf 100 om ytringsfrihet kan omhandle tagging.

– Jeg har aldri forstått den slik at den kan benyttes i tilfeller som dette, sier han.

– Folk har ikke fått rom til å danne seg egne meninger. Tagging er liksom bare stygt. Men jeg ser andre kvaliteter og en dypere mening med taggingen, selv om jeg ikke likte tagging før, sier Andersen.

Leserbrevskribent John Flessum, som uttrykte seg kritisk i ØP om taggingen, har fått sitt pass påskrevet på frontveggen: «Jeg elsker deg, John Flessum¿»

– Det er ikke ironisk ment. Flessum er en elskelig fyr. Jeg kjenner ham så vidt, og han er en venn av faren min, sier Andersen, som mener Flessum i sitt leserbrev ga uttrykk for det folk flest mener: At tagging er en uting.

– Er dekoreringen av huset bare et jippo?

– Jeg har klare tanker om hvordan huset skal framstå. Mye av det som står på veggen har kommet etter innfallsmetoden, sier Andersen, og viser til både «kjærlighetserklæringen» til Flessum og kommentarer om fotball.

– Kan hvem som helst komme og dekorere veggene dine?

– Guttene som lagde graffiti, kom til meg etter å ha lest om huset i avisa. Og John Flessum må gjerne komme og male over med hvitmaling. Det er også et uttrykk, utfordrer Andersen.