Gå til sidens hovedinnhold

Rivingen innenfor gjerdet stoppet

Artikkelen er over 14 år gammel

Rivingen av Rakke fort ble stoppet umiddelbart da politikerne ropte varsko. Men utenfor gjerdet foregår klargjøringen som før.

- Vi avventer videre arbeid innenfor gjerdet til vi har hatt et møte med planutvalget i Larvik kommune, sier Trond Nordby i Skifte eiendom, som har ansvaret for å gjøre Rakke sivilt igjen.

Møtet skal finne sted allerede til mandag.

I strålende solskinn hørtes jevne dunkelyder på Rakkes svaberg i går formiddag. En gravmaskin holdt på med å jevne en bunkers med jorda.

- Vi ivaretar sikkerheten. Vi fjerner ikke anleggene for å bli kvitt dem. Kun fordi de innebærer en fare for sikkerheten, sier Nordby.

Plutselig ser vi gravmaskinen bære opp en diger og rusten metallplate fra bunkersen.

- Vi har funnet farlige stålbjelker og rustne plater i taket på flere bunkerser. De må sikres.

Flere steder ligger hauger med vridde og rustne metallrester ved siden av steinhaugene som er igjen etter bunkersene fra 2. verdenskrig.

- Jeg synes det er viktig å presisere at vi har gjort alle forberedelser i samarbeid med Larvik kommunes administrasjon, med grunneier Anne Grevle og med Riksantikvaren.

Trond Nordby forteller at den 70 år gamle leiekontrakten med grunneieren utløp første januar 2007.

- Vi har ingen råderett over de 170 dekarene som vi har leid av Anne Grevle. Vi har gått opp hele området, anlegg for anlegg med henne, og blitt enige om hvilke tiltak som skal gjennomføres. Vi kan ikke overføre eiendommen tilbake til grunneier med anlegg som innebærer en fare for folk.

Alle militære eiendommer er underlagt Riksantikvarens ansvar når det gjelder hensyn til å ivareta historiske interesser. Når områder skal tilbakeføres til eier eller selges, skal de antikvariske myndighetene få tilstrekkelig informasjon til å vurdere hva som skal bevares og eventuelt fredes.

- Riksantikvaren har bestemt at det militære fortet som skal vernes i Larvik er Oddane fort. Det er et anlegg som er godt restaurert og synliggjør krigshistorien. Jeg regner med at det vil bli fredet, sier Trond Nordby.

Han håper folk har forståelse for at gjerdene fortsatt står rundt en del av fortet enda.

- Det ligger masse piggtråd og skrot på eiendommen. Og det finnes flere hull i bakken med flere meters dybde.

Bak gjerdet kan vi se det gamle kontrolltårnet som er havveis revet. Skal det stå?

- Vi stoppet med en gang politikerne ba oss om det. Derfor står det halvrevet.

Soltilbederne har allerede begynt å komme til de blankskurte svabergene.

- Vi prioriterte å gjøre badeområdene klare til sommeren. Så ikke bråket fra anleggsmaskinene ødelegger idyllen, sier Nordby. Han understreker at de har planlagt tiltak med tanke på å frigi noen fantastiske friområder til allmennheten.

- Den eiendommen bak gjerdet som Staten eier, er ment å overføres til Direktoratet for naturforvaltning, sier Trond Nordby i Skifte eiendom.

Han håper saken blir avklart så raskt som mulig.