To ildkuler ble observert fra Oslo i sydlig retning med 22 minutters mellomrom søndag kveld. – Svært sjelden at meteoritter kommer så tett, sier Tor Einar Aslesen i Norsk Meteornettverk.

Observasjonen ble gjort av Steinar Midtskogen i Norsk Meteornettverk klokken 21:34:40 og klokken 21:56:36 søndag kveld, og Midtskogen klarte å ta videoer og bilder av fenomenene fra Voksenåsen i Oslo.

Fenomenet har trolig også vært å se fra Vestfold.

Kan ha identisk opphav

- Vi ønsker nå kontakt med flere som kan ha observert dette, og helst bilder. Først da kan vi si noe om hvorvidt disse kommer fra samme meteorsverm, eller om de har ulikt opphav, sier Tor Einar Aslesen, som også er leder i Norsk Astronomisk Selskap.

- Det er imidlertid ganske sikkert at dette har vært meteoritter. Om de har brent opp før de nådde bakken er vi ikke sikre på. Her trenger vi flere observasjoner, sier han.

Har du gjort observasjoner av dette? Gå inn på norskmeteornettverk.no og legg inn dine opplysninger.

(Bildet er redigert, og viser begge observasjonene, med 22 minutters mellomrom)