Har du kjøpt deg ny laptop, og skal kaste den gamle? Sørg for at all lagret informasjon er utilgjengelig før den går i søpla.

– Det er ikke nok å slette dataene. Det sikreste er å bruke hammer når du kasserer datamaskinen, sier Anders Langsem ved Elkjøp Larvik.

Ved Elkjøp Larvik selges det månedlig et stort antall datamaskiner. I tillegg over dobbelt så mange nettbrett.

– Antakelig kasseres like mange datamaskiner i måneden som det selges, sier varehussjef Anders Langsem ved Elkjøp Larvik.

Har du lagret sensitiv informasjon på PC-en, er det viktig at informasjonen ikke kommer videre.

– Mange kaster datamaskinen etter å ha slettet all informasjon på harddisken. Det flere ikke tenker på, er at det er en enkel sak å hente dataene tilbake. I hendene på en kriminell kan dette føre til ID-tyveri, og kanskje tapping av bankkontoen din, sier Langsem.

Bruk hammeren

Elkjøp anbefaler kundene å fjerne harddisken fra den gamle maskinen før den kastes.

– Det er en enkel sak å skru ut harddisken, enten den sitter i en bærbar eller en stasjonær maskin. Det er på harddisken at informasjonen lagres. Derfor er det viktig at den ikke kommer i hendene på kriminelle.

Harddisken inneholder ofte informasjon om bankkonti og PIN-koder. Passord sendes også ofte via mail, minner Langsem på.

For å sikre at informasjon ikke kan hentes fram igjen, er det sikreste å ødelegge harddisken fysisk.

– En hammer er et effektiv verktøy i så måte. Gi harddisken et par reale slag med hammeren, så er du sikker. Da kan den trygt kastes sammen med PC-en blant EE-avfallet.

Dårligst i Norge

Ingen land i verden er så flinke til å samle inn og gjenvinne kasserte EE-produkter som Norge. Forskjellene fra fylke til fylke er likevel store. Buskerud leder vei som det beste fylket i Norge til å samle inn de miljøskadelige produktene. Vestfold gjør det dårligst.

Ifølge den ferske årsrapporten til returselskapet RENAS, ble det i fjor samlet inn nærmere 60.300 tonn elektrisk og elektronisk avfall, noe som tilsvarer vekten av sju Eiffeltårn.

Produkter som trenger strøm for å virke inneholder miljøgifter og skal ikke kastes sammen med annet avfall. I likhet med andre el- og elektronikkjeder har Elkjøp Larvik mottak for elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall).

Blir politianmeldt

– Det er mange som benytter seg av vårt avfallsmottak. Vi har små bur på utsiden der kundene kan kaste fra seg PC-er og mindre el-artikler. Avfallet blir midlertidig lagret i en stor låst container på utsiden. EE-avfallet havner siden på en sentral gjenvinningsstasjon. Innenfor porten vår kan kundene sette fra seg større produkter. Det er forbudt å fjerne ting som er kastet. Hele området er videoovervåket, og vi politianmelder alle som forsøker seg, sier Langsem.