Skal granske barnehjemmet

Av
Artikkelen er over 13 år gammel

På initiativ fra rådmannen ser kommunen nå nærmere på forholdene ved Larvik barnehjem. Ordfører Øyvind Riise Jenssen tar saken alvorlig.

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

Etter ØPs reportasjer om Larvik barnehjem i perioden 1940 – 1950, har rådmannen nå tatt initiativ til å kartlegge forholdene på barnehjemmet. Ordfører Øyvind Riise Jenssen mener saken er viktig.

– Denne saken tar vi svært alvorlig. Vi har allerede nedsatt en gruppe som er i gang med å sette seg inn i saken, sier Riise Jenssen til ØP.

Flere av de tidligere barnehjemsbarna har fortalt sterke historier om gjentatte episoder av vold på barnehjemmet. Nå vil ordføreren at disse menneskene skal bli hørt.

– De som vil komme med opplysninger om dette vil bli hørt. Det er viktig for oss å høre de ulike versjonene for å bekrefte eller avkrefte hva som har skjedd, sier han.

Et mørkt kapittel i Larviks historie er framme i lyset. Selv om kommunen ikke kaller gruppas arbeid for gransking, er målet å finne ut hva som skjedde. Ordføreren viser til andre kommuners erfaringer i barnehjemssakene, og vet ikke om situasjonen var bedre i Larvik.

– Foreløpig er ikke omfanget like stort som det i Bergen, men det har vi ingen garanti for. I Bergen var det en del ekstreme tilfeller i form av seksuell trakassering. Det er ikke påstått her. Mange av de som har opplevd dette lever fortsatt. For de fleste er det et tilbakelagt kapittel. Derfor er det viktig å trå varsomt.

– Hvordan har du reagert på denne saken?

– Dette er en del av historien som vi gjerne skulle vært foruten. I forhold til det som har kommet fram i Bergen, er det både fornuftig og riktig å finne ut hva som har skjedd hos oss. Fra rådmannens side ble det reagert raskt på denne saken. Dette er ikke noe vi kan skusle med, sier Riise Jenssen.

Kartleggingsgruppa skal gå inn i barnehjemmets gamle arkiver. Deretter skal den snakke med de som ønsker å fortelle om forholdet ved barnehjemmet.

– En av våre jurister er ansvarlig for gruppa. Vi har en del saksmapper som skal gjennomgås, sier han.

I saksmappene skal det framgå ting som har skjedd ved barnehjemmet. ØP har bedt om å få innsyn i disse dokumentene.

– Det står helt klart en del ting om det som skjedde den gangen, sier ordføreren.

– Frykter kommunen nå en rekke erstatningssaker?

– Nei. Dette er først og fremst en kartlegging for å finne ut om noe har skjedd som gir grunnlag for å gå videre med det, avslutter han.

Artikkeltags