Nå starter prosessen med å sikre det utsatte området.

I april legger Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) fram de endelige faresonene for kvikkleire ved Faret og Stubberud.

For å sikre området mot ras skal det legges motfylling langs kanten av Lågen – over én kilometers lengde.

– Tiltaksområdet er så stort at det må en reguleringsplan til for å få lov til å utføre det. Det er snakk om hundre tusen kubikkmeter med stein av forskjellige dimensjoner, sier rådgiver i kommunen, Svein Hagen.

Høyeste risikoklasse

For området er ikke sikret. NVE har plassert Stubberud i høyeste risikoklasse. Det betyr at stedet har høy faregrad, og konsekvensene ved eventuelle ras vil være meget alvorlige.

På spørsmål om det er mulig at det skjer kvikkleirras i området i morgen, svarer rådgiver Knut Hjalmar Gulliksen:

– I teorien, men vi er ikke redde eller går rundt og tenker på at dette vil skje. Men vi er redde for ekstremt store nedbørsmengder over tid, sier han.

Vil koste 40 millioner

Det er antatt at sikringsarbeidet vil koste rundt 40 millioner kroner totalt. Det skal staten, kommunen og grunneierne i området være med på å finansiere.

– Dette kommer deler av grunneierne til gode, ved at de får mulighet til å utvikle området sitt videre, sier Hagen.

For sikringen skal også sørge for at byggeforbudet som i praksis har vært på området de siste årene, blir opphevet.

– Det aller viktigste er å sikre det som allerede ligger der, men når man først gjør det, gjør man det slik at det også kan bygges mer på enkelte tomter.

Må gjøres i riktig tempo

Reguleringsplanen skal etter planen til førstegangs planbehandling i desember, og målet er å starte opp med sikringsarbeidet i september 2015.

Hagen ber om forståelse om at dette er et prosjekt som tar tid. Selve sikringen må nemlig gjøres i et bestemt tempo.

– Alle vil helt sikkert at dette skal bli gjort så fort som mulig, aller helst i fjor. Reguleringsprosessen er noe vi ikke har full styring med. Selve tiltaket vil også ta tid, for av natur kan man ikke pøse på med 200 lastebiler døgnet rundt for å få gjort det fort, sier Hagen.