Skolen vil koste 983 millioner

Artikkelen er over 12 år gammel

Samlet vil den foreslåtte skoleutbyggingen i Vestfold medføre investeringer på 1.945 millioner kroner. For Thor Heyerdahl omfatter investeringen Arena, treningssenter, trafikkløsning og tomtekostnad.

DEL

Fylkesrådmann Halvard Kausland går i budsjettet for 2007 og økonomiplanen for 2008 - 2010 inn for utbygging av nye videregående skoler i Larvik, Tønsberg, Horten og Holmestrand.

Samlet vil den foreslåtte skoleutbyggingen medføre investeringer på 1.945 millioner kroner. Larviks del av potten er på hele 983 millioner kroner.

I økonomiplanen legges det opp til byggestart for Thor Heyerdahl videregående skole vår/sommer 2007 og ferdigstillelse til skolestart høsten 2009. For de øvrige skole- prosjektene planlegges byggestart i løpet av 2009 og ferdigstillelse i 2011/2012.


Det foreligger følgende kostnadsoverslag for skoleprosjektene (2006):

* Thor Heyerdahl videregående skole 983 millioner kroner

* Færder videregående skole 484 millioner kroner

* Horten videregående skole 396 millioner kroner

* Holmestrand videregående skole 70 millioner kroner

(Kilde: Vestfold Fylkeskommune)

Artikkeltags