Vil ha slutt på mobbing i Larvik

Video: Bjørn-Tore Sandbrekkene

Artikkelen er over 4 år gammel

Rundt 1.000 ansatte i barnehager, skoler, SFO og PPT var torsdag samlet i Bølgen. Dermed er det største antimobbeprosjektet i Larvik noensinne i gang.

DEL
Stor intesse for nytt mobbeprosjekt i Larvik

Stor intesse for nytt mobbeprosjekt i Larvik Foto:

– Det handler om å ansvarliggjøre hele samfunnet. Mobbing er ikke bare noe som foregår i skolegården. Det mobbes på arbeidsplasser, privat og på nett. Det å være en del av fellesskapet er det viktigste. Det må det settes fokus på, sier Sissel Gro Johnson, som er virksomhetsleder for barnehager i Larvik kommune.

Omfattende

VIS (vennskap – inkludering – sosialkompetanse), er et prosjekt i barnehage og skole som skal være et forebyggende og holdningsskapende arbeid, og en del av Larvik kommunes store handlingsplan mot mobbing.

VIS ble presentert for oppvekstkomiteen 22. april, og gjennom skoleåret 2015/2016 skal skoler og barnehager i Larvik gjennomføre mange aktiviteter som skal skape et godt skolemiljø og mobbefrie skoler i Larvik kommune.

Viktig satsing: Tre sentrale personer i mobbearbedet i Larvik. Fra venstre: virksomhetsleder barnehage, Sissel Gro Johnson, rådmann Inger Anne Speilberg og virksomhetsleder skole, Tuva Enger.

Viktig satsing: Tre sentrale personer i mobbearbedet i Larvik. Fra venstre: virksomhetsleder barnehage, Sissel Gro Johnson, rådmann Inger Anne Speilberg og virksomhetsleder skole, Tuva Enger.

Inkludere

– Inkludering er et viktig stikkord, og da snakker vi både om barnehager og skoler. På dette seminaret får ansatte i skoler og barnehager grunnleggende kunnskap fra noen av Norges ledende spesialister på området, og så skal de til sine respektiver arbeidsplasser og lage planer og gjennomføre aktiviteter.

– Vi er nok ikke en kommune som preges av mer mobbing enn andre, men elevundersøker viser at vi har mobbing i skolene også her, og vi har forskning som forteller at mye av mobbingen starter i barnehagen. I Larvik skal vi ha nulltoleranse når det gjelder mobbing, og derfor er det prosjektet nå nå starter utrolig viktig, sier Sissel Gro Johnson.

Prosjektet inneholder, i tillegg til lokale mobbeplaner, blant annet barne- og elevforestillinger, kunstutstillinger og en vennskapsdag i Bøkeskogen neste år.

Samfunnsoppdraget

Foredragsholdere i Bølgen, som torsdag var fylt av skole- og barnehageansatte, var blant Arne Holte, professor dr.philos. i helsepsykologi ved Universitetet i Oslo. Mattias Øhra, høyskolelektor ved fakultetet for humaniora og utdanningsvitenskap ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold, og Terje Ogden, prosesser ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo.

– Det handler om det samfunnsoppdraget en kommune har, sier rådmann Inger Anne Speilberg, som selv deltok under konferansen i Bølgen torsdag.

– Da er det viktig at alle involverte forstår oppdraget som er vedtatt av politikerne. Det handler om både barnehager og skoler, men også overalt i samfunnet ellers. Mobbing foregår alle steder, og alle må være involvert dersom vi skal nå målet om et mobbefritt samfunn, sier Speilberg.

Sissel Gro Johnson sier også at prosjektet skal involvere også foreldre og lokale organisasjoner.

– Vi skal involvere foreldre og elevråd, og også ha møte med Idrettsrådet. Dette skal være et bredt prosjekt, sier Johnson.

God informasjon: Lærere ved Nanset skole, Anita Sørensen, til venstre, og Tone Engebretsen, sier informasjonen de fikk i Bølgen er viktig for det videre arbeidet. Foto: Bjørn-Tore Sandbrekkene.

God informasjon: Lærere ved Nanset skole, Anita Sørensen, til venstre, og Tone Engebretsen, sier informasjonen de fikk i Bølgen er viktig for det videre arbeidet. Foto: Bjørn-Tore Sandbrekkene.

– Viktig med god informasjon

Anita Sørensen og Tone Engebretsen fra Nanset skole sier den grunnleggende informasjonen om mobbing er viktig.

– Det har blitt gjort mye positivt med forebyggende arbeid i Larvik, men det er viktig at dette arbeidet fortsetter. Undersøkelser viser jo at barn og unge i Larvik opplever å bli mobbet, og da er det viktig at vi fortsetter arbeidet med å komme mobbingen til livs, sa de to til ØP under en pause på konferansen lørdag.

Virksomhetsleder skole i Larvik kommune, Tuva Enger, smilte bredt da hun så hvor mange interesserte skole- og barnehageansatte som var på plass i Bølgens saler torsdag.

– Dette er helt fantastisk. En kjempegod start på skoleåret. Nå skal vi ha en gjennomgang av hele mobbeplanen, og så skal både foreldre og samfunnet ellers involveres, sa hun til avisa.

– Holdningsskapende arbeid må inn i hele læreprosessen og i samfunnet ellers. Dette er bare starten, og så skal det aldri ta slutt, før all mobbing er vekk, sier hun.

Hun legger til at digital mobbing vil være et sentralt poeng.

– Jo mer vi vet om den digitale verden, jo større er sjansen for at vi kan komme denne typen mobbing til livs. Dette skal vi også ha et fokus på i denne prosessen, sier hun.

Artikkeltags