Gutten var av barnevernet plassert på en institusjon, og det var under en utflukt på ei hytte i Larvik-distriktet i regi av institusjonen at gutten så sitt snitt til å rømme. Da han kort etter ble pågrepet av politiet, gikk han løs på de to politifolkene, en kvinnelig betjent og en mannlig førstebetjent.

Han sparket den kvinnelige betjenten hardt i låret, slo til den mannlige førstebetjenten i hodet med knyttet hånd og sparket ham i hoften. Dessuten spyttet han førstebetjenten i ansiktet.

Da han nylig møtte i Larvik tingrett, erkjente han seg skyldig etter tiltalen.

Normalt straffes selv mindre voldsepisoder mot politifolk med ubetinget fengsel fordi polititjenestemenn i sitt yrke er i en utsatt situasjon, og sterke allmennpreventive hensyn krever derfor at de gis et effektivt vern. Retten er likevel under tvil kommet til at samfunnsstraff i dette tilfellet kan benyttes. Det vises til at tiltalte bare var 15 ½ år på gjerningstidspunktet, slik at barnekonvensjonens bestemmelser kommer til anvendelse. Det er også lagt vekt på guttens tilståelse.

Unggutten har hatt rus- og atferdsproblemer, og er i ferd med å få bukt med dette. For angrepet på politifolkene må han nå avtjene 45 timer samfunnsstraff. Subsidiært, dersom samfunnsstraffen ikke gjennomføres, må han sone 30 dager i fengsel.