Inger Kristine søkte og fikk «ja»: – Jeg kan love at det ikke blir noen russefester!

Smak og Losen får utvidet åpningstid – men kun for lukkede arrangementer.