I går varslet planutvalget bygge- og deleforbud for områder regulert til boliger, som de to i god tro har kjøpt.

Bare med få minutters mellomrom vedtok planutvalget i går med tre mot to stemmer å varsle bygge- og deleforbud for en fjellkolle i Rekkevik Brygge 27, tvers over for Lundebakken sykehjem, og en tilsvarende kolle i Hammerlia ved Bisjord.

Kollen i Rekkevik ble regulert til boligområde i 1990. Der planla Eiendomsserivice AS å bygge en tomannsbolig og en enebolig.

Politikerflertallet, Larvikslista, Ap og SV, ønsker en omregulering til friområde.

- Det er alt for knapt med slike områder der i dag, hevdet flertallet.

For ikke lenge siden kjøpte byggmesterfirma Jørgensen og Kemkers AS en tilsvarende kolle like ved Bisjord for en million kroner. Også dette arealet er regulert til boligområde. Det skjedde i 1985. Firmaet fikk på delegasjon godkjent oppføring av to tomannsboliger og to dobbeltgarasjer av plan og byggesak i Larvik kommune.

Larvikslista, Ap og SV sørget også her for flertall om å varsle bygge- og deleforbud, med henblikk på omregulering til friområde.

Både det politiske mindretallet og de to byggefirmaene som er rammet, nærmest raser over det de mener er politikernes maktdemonstrasjon og arroganse overfor tiltakshavere. Og blir bygge- og deleforbud innført, vil det bli reist krav om erstatning fra begge firmaene.

- Det er helt utrolig. Vi vil kjøre løpet helt ut, for dette går ikke an. Her må fylkesmannen inn i bildet og det er klart erstatning blir aktuelt hvis vedtaket effektueres, sier Tom Mangelrød i Eiendomsservice AS til ØP.

Han mener dette er nok et bevis på hvor dårlig forutsigbarheten er i Larvik kommune.

- Her ble det kjøpt et regulert boligområde i god tro på at et prosjekt kunne realiseres. Så går politikerne inn og vil bruke området til noe annet. Dette går ikke an, sier Mangelrød.

Og John Arne Kemkers i Jørgensen & Kemkers AS er ikke mindre oppbrakt: - Det politiske flertallet i Larvik leker med arbeidsplasser, sier han.

- Ble du overrasket over utfallet?

- Ja, det er mildt sagt. Jeg trodde ikke at det var mulig - spesielt etter som representanten fra Larvikslista (Finn Øyvind Gabrielsen) under et møte tidligere i planutvalget oppfordret oss til å bearbeide byggeprosjektet, sier John Arne Kemkers, som har tatt kontakt med advokat for å vurdere hva som skal skje videre.

- Vi får avvente om man virkelig gjør alvor av dette med bygge- og deleforbud. Gjør de det, blir det helt klart et erstatningskrav fra oss, sier Kemkers.