Gå til sidens hovedinnhold

Taket på Rimi burde vært forsterket

Artikkelen er over 12 år gammel

- Konstruksjonen til taket på Rimibutikken på Hovland - som raste sammen for drøye to uker siden - burde vært forsterket i 1995-96, da det ble bygd om til butikk.

Det slår en rapport fra Norconsult AS nå fast. Det vises til at et tilsvarende tak raste sammen i Drangedal på 1970-tallet.

Det er Tema Eiendom AS som eier eiendommen i Frankendalsveien, og daglig leder Ole G. Ottersland har lest rapporten fra Norconsult AS, som ble lagt fram sist fredag, men mener den ikke peker ut noen skyldige for at deler av taket på Rimibutikken på Hovland raste sammen mandag 2. mars i år.

- Rapporten frifinner imidlertid heller ikke noen. Hvis det antydes noen skyldige i denne saken, så må det være Larvik kommune som ikke påla oss å bygge sterkere takkonstruksjoner i 1995, da vi overtok bygget. Rapporten sier at taket kan ha vært underdimensjonert, sier Ottersland til ØP.

Rapporten peker på at det sannsynligvis har vært tilsvarende skader på denne type bygninger tidligere.

Det er nemlig kjent at en bygning med svært like konstruksjon raste sammen i Drangedal på 1970-tallet.

- Det ble den gang konstatert at det svake punktet var bjelkene. Bygget i Drangedal var imidlertid bygget opp med kontinuerlige bjelker, mens bygget på Hovland var konstruert med fritt opplagte bjelker over hver ramme, hetere det i rapporten fra Norconsult AS.

Politi og brannvesen var til stede på Hovland like etter raset, og det ble målt snøtyngde på ett punkt til å være ca 245 kilo pr kvadratmeter.

Dagen etter målte huseieren snøtyngden til å være ca 221 kilo pr kvm. Huseieren har forklart at han ved kjøpet av bygget i 1995 fikk opplyst at det var dimensjonert for en snølast på 225 kilo pr kvm.

I Norconsults rapport heter det at bygget er oppført i en tid da det ble dimensjonert for snølaster på 150 kilo pr kvm.

- Det er liten tvil om at det var større laster fra snø enn dette (over 200 kilo pr. kvm) på taket da bygget kollapset, påpekes det i rapporten.

Det vises til ombygging i 1995 hvor taket ble ekstra belastet med isolasjon og ventilasjon.

- Dette har redusert bæreevnen til taket med ytterligere ca 40 kilo pr kvm, sier rapporten.

Om selve konstruksjonsprinsippet med takåser kun skjøtet med plate over rammene, som i det aktuelle tilfellet, sier rapporten: «Det er en uheldig konstruksjon i forhold til mulig vipping av selve åsene. De var dårlig avstivet med få vinkeljern ut i feltene. Det kan ha blitt fjernet noen av de få avstivningsstagene ved ettermontering av røykventilasjon uten at dette er bevist. Takåsene var vippet ut og takplatene mistet da sin understøttelse og kollapset».

Norconsult mener takets konstruksjon burde vært forsterket i 1995-96, da det ble bygget om til Rimibutikk.

- Bæresystemet på bygninger bør forsterkes på bygninger med flate tak når disse bygges om. Takets gesims burde også senkes til et lavere nivå på slike typer bygg, for å hindre opphopning av store snømengder på flate tak som her, og lette arbeidet med snørydding, heter det i rapporten fra Norconsult AS.