Det tok litt etter klokken 12 fredag fyr i en bil i forbindelse med sveisearbeider, og ansatte fra bedriften og fra nabobedriften Autoteknikk reagerte raskt for å slukke brannen. De ansatte klarte å få kontroll over brannen før brannvesenet kom til stedet, og i følge daglig leder, Morten Daae Johansen, hindret den raske innsatsen at brannen spredte seg til bygningene.

- De ansatte gjorde en kjempeinnsats, og jeg tør ikke tenke på hvordan det hadde gått dersom de ikke hadde reagert så raskt, sier Morten Daae Johansen til Østlands-Posten.

- Vi klarte å få brannen under kontroll før brannvesenet kom til stedet, men dessverre ble to av våre ansatte utsatt for mye røyk og gass under slukkingen, og de ba selv om å bli kjørt til sykehuset for kontroll, sier Daae Johansen.

Bilen ble antent er trolig totalskadet.