Ifølge tiltalen skal 36-åringen i april i år ha fått kvinnen til å innta beroligende eller bedøvende midler slik at hun ble bevisstløs eller falt i søvn, og deretter skal han ha gjennomført samleie med henne. Den utuktige handlingen skal ha foregått i hennes hjem.

36-åringen, som har sittet varetektsfengslet siden han ble pågrepet i april, har hele tiden benektet å ha forgrepet seg mot søsteren, og gjentok dette i retten i går. Han erklærte seg ikke straffskyldig etter den alvorlige tiltalen. Derimot erkjente han straffeskyld for de øvrige punktene i tiltalen, som går ut på at han ved flere anledninger har ervervet, brukt og overdratt til andre hasjisj og amfetamin.

Mannen er tidligere straffedømt åtte ganger, blant annet for sedelighetsforbrytelser. I 1999 ble han dømt til fire og et halvt års fengsel for utukt mot fire kvinner som han hadde dopet ned, for så å begå utuktige handlinger mot dem og fotografere dem i seksuelle situasjoner. Lagmannsretten reduserte straffen, men den ble i 2000 igjen fastsatt til fire og et halvt års fengsel av Høyesterett. 36-åringen ble prøveløslatt i fjor høst, da det gjensto halvannet år av soningen.

Aktor i saken, statsadvokat Kjetil Omholt, sa i sitt innledningsforedrag at 36-åringen den aktuelle kvelden hentet sin søster og to venninner på Calle for å kjøre dem hjem. Søsteren var oppspilt, og tiltalte skal da ha gitt henne er medikament eller stoff som skulle berolige henne. Hjemme i hennes leilighet skal han også ha nødet henne til å ta et drag av en hasj-sigarett. Deretter skal hun ha sovnet i en nærmest bevisstløs tilstand. Hun våknet av at noen bedrev seksuell handling mot henne, og ble sjokkert da hun oppdaget at det var broren. Ifølge Omholt er det også sikret sæd fra lakenet som samsvarer med 36-åringens DNA-profil.

I retten bekreftet kvinnen i all hovedsak hendelsesforløpet, slik det er beskrevet i tiltalen. 36-åringen på sin side benektet at det hadde foregått noe seksuelt mellom de to, og mente søsteren må ha hallusinert som følge av blant annet inntak av narkotika. Han hevdet at han den aktuelle kvelden hadde kjøpt en brukerdose amfetamin for henne på hennes oppfordring, noe søsteren sterkt benektet.

En kvinne tiltalte har hatt et vennskapsforhold til fortalte i retten at hun følte et sterkt «sex-mas» fra mannen, og at hun også ved en anledning ble gitt et medikament som gjorde at hun følte seg sterkt neddopet. Hun forlot imidlertid da tiltaltes leilighet og kom seg hjem.

Rettspsykiatrisk sakkyndig, professor Berthold Grünfeld, som sammen med psykiater Hans Jacob Stang har foretatt rettspsykiatrisk undersøkelse av 36-åringen, sa i retten i går blant annet at 36-åringen – uavhengig av skyldspørsmålet i den aktuelle saken – har en dyssosial personlighetsforstyrrelse, og at det foreligger en fare for at han i framtida kan begå nye kriminelle handlinger, også sedelighetsforbrytelser. Han mente tiltalte har behov for langvarig behandling.

Den alvorlige straffesaken fortsetter i dag med vitneavhør omkring DNA-analysen, samt prosedyrer fra aktor Kjetil Omholt og tiltaltes forsvarer, advokat Jonny Sveen. Dersom han blir funnet skyldig i voldtektstiltaken er strafferammen 10 års fengsel, med en minstestraff på to år. Han er dessuten tiltalt etter straffelovens bestemmelser som fastsetter fengsel i inntil ett år for den som har samleie med bror eller søster.

Dommer i saken er tingrettsdommer Randi Carlstedt, med Britt Hellenes og Leif Grimholt som meddommere.