Gå til sidens hovedinnhold

Uklart om Rakke-riving

Artikkelen er over 14 år gammel

Larvik kommunestyre vedtok onsdag å stoppe rivingsarbeidet på Rakke fort.

Men det er høyst uklart hvilken konsekvens et slik vedtak får. Mye er usikkert i denne saken, medgir Tom Aasrum, byggesaksjef i Larvik kommune.

Min oppgave i går var å formidle kommunestyrevedtaket til prosjektleder Trond Nordby i Skifte eiendom øst, som er ansvarlig for rivingsarbeidet på Rakke.

- Dessverre fikk jeg aldri kontakt med ham direkte, tross gjentatte telefoniske forsøk. Men jeg formidlet vedtaket i en e-post, forteller Aasrum og legger til at det er mye som er diffust i denne saken.

Ikke minst vil det bli et spørsmål om jussen og hvilke lover som gjelder i dette høyst spesielle tilfellet. Vanligvis er det nemlig slik, får vi vite, at om det skulle dukke opp et kulturminne under et arbeid som dette, så er tiltakshaver pliktig til å stanse arbeidet i påvente av en faglig vurdering fra myndigheter og rette instanser. Dette i henhold til kulturminneloven.

Men så er det slik i Rakke-saken at de øverste myndighetene som skal vurdere områdets eventuelle kulturhistoriske verdi, antikvarisk myndighet/Riksantikvaren, allerede har vært inne og gjort sine vurderinger. Og de har godkjent Skifte eiendoms planer for riving, opprydding og sikring.

- Så politikerne i Larvik kan vedta så mye de vil, det hjelper intet likevel?

- Nja, det er det vi skal undersøke fram mot befaringen 8. mai. Hadde dette vært en vanlig plan- og byggesak, hadde den sortert under plan- og bygningsloven, og da hadde dette vært en kurant sak. Da kunne nemlig planutvalget - på direktiv fra kommunestyret - nedlagt bygge- og deleforbud, vedtatt en ny reguleringsplan og regulert området til spesialområde bevaring, forklarer han.

- Det ble vedtatt en kommunedelplan for området i fjor, og der framgår det ikke at noe på Rakke fort har kulturhistorisk verdi?

- Det er riktig. Men som sagt, man kunne likevel ha laget en ny reguleringsplan og eventuelt ekspropriert området. Selvsagt ikke uten at man høyst sannsynligvis hadde fått en klekkelig erstatningssak på nakken. I tillegg måtte man antageligvis ha bekostet restaurering og opprusting til en eventuell kulturpark av egen kommunal lomme.

- Men denne saken er unntatt fra plan- og bygningsloven, påpeker han og derfor må vi se nærmere på hva slags lovverk som skal benyttes og hvordan denne saken skal håndteres.

Det lyktes heller ikke ØP i går å få kontakt med Trond Nordby for å høre hva Skifte eiendom vil foreta seg etter det overraskende kommunestyrevedtaket onsdag.