Marit Kaupang Aspaas er potetbonde på Kaupang og har en 143 dekars tomt, hvor 25 mål er fredet av kulturminneloven. Hun får ikke lov til å dyrke denne delen av eiendommen.

- Dette har gjort at gården min har gått fra å være en heltidsgård, til å bli en deltidsgård. Kompensasjonen jeg har fått fra staten, etter en lengre rettssak, er ikke tilfredsstillende, sier Aspaas. Hun synes det er en stor svakhet i kulturminneloven at grunneiere ikke får automatisk kompensasjon.

- Det skulle ikke være nødvendig å gå til rettssak for å få noe jeg helt klart har krav på, sier potetbonden.

Hun synes masteroppgaven, som Johannson har skrevet, er svært god.

- Den er sann og riktig. Hun får frem stemningen som har vært i forbindelse med de arkeologiske utgravingene på Kaupang, sier Aspaas.

Hun er nestleder i Fredet, en landsdekkende interesseforening for eiere av privat eiendom som er fredet etter kulturminneloven.

- For å hamle opp med myndighetene, må vi være stå sammen og være sterke.