Utelivsbransjen gjør felles front mot nytt støyforslag

Sier klart ifra: Lilly Skow Røed fra Pakkhuset og Calle Hallengren, daglig leder ved Sanden Café & Bar i Bølgen, mener det vil være en tabbe å innføre de foreslåtte støyreglene, som innebærer at musikken må dempes kraftig etter klokka 23.

Sier klart ifra: Lilly Skow Røed fra Pakkhuset og Calle Hallengren, daglig leder ved Sanden Café & Bar i Bølgen, mener det vil være en tabbe å innføre de foreslåtte støyreglene, som innebærer at musikken må dempes kraftig etter klokka 23. Foto:

Artikkelen er over 6 år gammel
DEL

Frykter at Larvik blir en soveby.

– Larvik ønsker å være kjent som en sommerby. Nå kan den fort bli en soveby isteden, sier Pakkhusets Lilly Skow Røed og Calle Hallengren fra Sanden Café & Bar.

Rådmannens forslag til nye støyregler fikk ikke flertall i kommunestyret i fjor. Politikerne ønsket seg en grundig evaluering før de eventuelt sier ja til å pålegge utelivsbransjen å dempe musikken klokka 23 istedenfor 24.

Nå ligger et nytt forslag på de folkevalgtes bord. Også der er 23 det sentrale klokkeslettet.

«Utekonserter og andre utearrangementer med stor lydproduksjon må dempe lydnivået kl. 23.00 til 55 dBA max,» heter det i retningslinjene, som skal opp til behandling i kommunestyret i slutten av måneden.

«Jeg har bodd i Larvik i fire år. Det har på ingen måte vært spesielt spennende. Nå blir det trolig enda kjedeligere.»

Calle Hallengren, daglig leder, Sanden Café & Bar

Sendte brev

I år som i fjor er Utelivs-Larvik svært misfornøyd med forslaget, som de mener vil kunne få store konsekvenser for byens og kommunens omdømme.

Pakkhuset-sjef Lilly Skow Røed, Calle Hallengren ved Sanden Bar & Café og flere andre aktører sendte i forrige uke et brev til rådmann og politikere i håp om å kunne forhindre at de nye reglene trer i kraft.

– Larviks omdømme som en sommerby kan fort endre seg til «soveby». Mange innbyggere og turister ønsker seg et tilbud om sommeren utover kvelden og natten, men et slikt regelverk kan bety at vi må ha dispensasjon for å ha det moro etter klokka 23, sier Skow Røed, før

Hallengren følger opp med en aldri så liten kraftsalve:

– Jeg har bodd i Larvik i fire år. Det har på ingen måte vært spesielt spennende. Nå blir det trolig enda kjedeligere.

Han betegner det som «meningsløst» å gjøre støyreglene strengere.

– Vi snakker om et par måneder av et helt år hvor folk har muligheten til å kose seg utendørs. Kommer de nye reglene, tror jeg mange vil droppe å gå ut eller dra andre steder isteden.

Skotta rammes hardt

Retningslinjene som nå skal opp til vurdering, er identiske med en nasjonal veileder fra Helsedirektoratet bortsett fra på ett punkt: Som en forsøksordning ønsker rådmannen å doble antall tillatte musikkarrangementer fra seks til 12.

Det er fortsatt altfor lite, mener Asbjørn Lien på Skotta.

– I fjor hadde vi cirka 20 konserter. I tillegg var det vel en 10-12 quiz'er. Ender det med en grense på kun 12 arrangementer, blir det dramatisk for vår del, fastslår han.

På På Kanten i Stavern er man positive til at det tillates flere arrangementer, men den tidlige musikkstoppen vekker skepsis:

– Her i Norge er vi så heldige å ha lange, vakre sommernetter. At konserter i Larvik kommune må stenge klokka 23 er veldig tidlig. Men heldigvis er det ikke endelig vedtatt ennå, sier daglig leder Marthe Alman Kaas.

– Altfor mange klager og spillekvelder

Utelivsbransjen i Larvik fikk i fjor sommer sjansen til å vise at de kunne forholde seg til rådene fra Helsedirektoratets veileder, uten å få et sett med regler trædd nedover hodet. Det klarte de ikke, mener rådmannen.

I evalueringen fra administrasjonen slås det fast at «antall spillekvelder og deres varighet er hos flere virksomheter langt utenfor det som veilederen anbefaler og det som kommunestyret har ønsket tilpasset/justert».

Videre anses «omfanget av antallet klager og innholdet i disse gjennom sommeren 2013 som et uttrykk for at intensjonene i kommunestyrevedtaket (...) ikke i tilstrekkelig grad er oppfylt».

Det påpekes også at kun «et fåtall av utelivsstedene som har gjort vesentlige fysiske tilpasninger (...) har hatt ønsket støyreduserende effekt».

Miljøinspektør og saksbehandler Hans Christian Nygaard opplyser at Larvik på ingen måte er alene om å ønske å basere sine retningslinjer på veilederen fra Helsedirektoratet.

– Dette er ikke noe vi har sugd av eget bryst. De aller fleste kommuner i Norge forholder seg til denne veilederen, sier Nygaard, og nevner Tønsberg og Brygga der som et eksempel.

Miljøinspektøren forteller at han har vært i kontakt med flere beboere fra områdene rundt Indre havn i forbindelse med evalueringen.

– Jeg har snakket med 5-6 personer fra Langestrand, Jegersborg/Steinane, Skotta og Tollerodden. Dette er folk som har pleid å klage tidligere.

– 23-grensa er blitt misforstått

– Det dreier seg ikke om spillestopp, slik mange tror, sier helsesjef Carl Erik Mathisen.

Mathisens forslag om å dempe musikken klokka 23 slo ned som ei bombe i Utelivs-Larvik i fjor. Men at mange reagerte som de gjorde den gang skyldtes en misforståelse, mener han.

– Mange har forvekslet kravet om demping av lydnivået med spillestopp. Det medfører ikke riktighet, sier helsesjefen, som likevel medgir at et sted som Skotta, som lever av sine utendørskonserter, vil merke det dersom de nye reglene vedtas.

– Et utearrangement med stor lydproduksjon – det går ikke, fastslår han.

Helsesjefen måtte se forslaget sitt nedstemt av politikerne i fjor, og røper at han er usikker på hva som skjer i år.

– Jeg tør ikke å spå noe.

Håper på flertall for nye regler

Da miljøinspektør Hans Christian Nygaard målte lyden fra Skotta inne i stua til den tidligere Briskeby-trommisen ved Tollerodden en julilørdag for snart to år siden, viste displayet en maksimumsstøy på 43,8 desibel og en gjennomsnittsstøy på 36,8 – det siste ca. ti desibel over den anbefalte grensen på 27.

– Gata er full av barn og eldre som ikke får sove, det er mange på Tollerodden som er slitne og lei, sa Heiberg til ØP den gang.

Når støysaken nå skal opp igjen, krysser han fingre og tær for at de nye retningslinjene blir vedtatt.

– Jeg håper forslaget får flertall. Det tror jeg vil gagne alle, sier Heiberg, som likevel understreker at han ønsker et yrende uteliv.

– Jeg har sagt hele tiden at jeg er for at det skal skje noe i byen. Men utestedene må forholde seg til støyen, slik man gjør i andre byer. Og selv om musikken er lavere, betyr ikke det at man ikke kan gå ut og ta seg en øl.

Å skru ned volumet klokken 23 tror han utelivsbransjen vil venne seg raskt til.

– Det er som med røykeloven. En tilvenningssak.

Artikkeltags