Eva Michelson måtte til Thailand for å gjennomføre kirurgisk, kjønnsbekreftende behandling. Pris: 70.000 kroner.

– Det var det verdt for å kunne være meg selv, en kvinne, og slippe et liv i depresjon, sier Michelson, som var mann og gift da hun «kom ut av skapet».

Det er hun fortsatt – med den samme kvinnen.

Jubler for lovendring

En ny lov som skal forby diskriminering av transpersoner på alle områder, er rett rundt hjørnet. – Dette har vi kjempet for i mange år, sa Eva Michelson til Østlands-Posten under møtet hos Per Halvor Mostad i Brunlanes i helgen.

Mostad er bonde og bor på Jahren gård i Brunlanes i Larvik. Men 46-åringen er nok mest kjent som Kaja i den populære dokusåpen «Jentene på Toten», som gikk på NRK våren 2010.

I helgen tok han imot transpersoner fra nær og fjern for blant annet å diskutere kjønnsoverskrideres rettigheter og vern i det norske samfunn.

En lang kjønnsreise

«Adam» ble til Eva, gutten fra Hamburg ble kvinne i Sandefjord. En lang kjønnsreise er over for Eva Michelson (59), skrev Sandefjords Blad i 2010.

– Det er en utrolig lettelse, endelig er jeg der jeg skulle vært fra starten av. En bør jeg har båret i 46 år er borte, sa Eva Michelson til avisen.

Allerede som 13-åring følte hun seg som kvinne innestengt i en mannskropp. To ekteskap, to farskap og et langt mannsliv senere ble hun blitt kvinne.

Eva sto fram, synlig for alle, som kvinne bare tre år tidligere. Hormonkuren hadde kommet så langt at forandringen ikke var til å skjule.

Sosial utstøting

Det førte til sosial utstøting, den kvalifiserte hjelpepleieren søkte på 90 stillinger uten å få jobb.

– Kroppen sviktet meg, sa Eva om det lange, vanskelige livet som kvinne i mannskropp.

Hun giftet seg to ganger som mann, og forsøkte å undertrykke sin feminitet.

– Jeg levde med en maske, sa hun til avisen.

Les mer om Evas historie her

Det finnes et mangfold av kjønn

– Vi lever i et samfunn som fremdeles er veldig rigid når det kommer til måten man ser på kjønn på. Det er ikke så enkelt som bare å skille mellom mann og kvinne; det finnes et mangfold av kjønn, som for eksempel transvestitter, drag, tokjønnede, ikkekjønnede og transkjønnede, forklarer Eva Michelson, som også er leder i Ressursgruppe for transpersoner (RfT).

Nå er det imidlertid grunn til optimisme, mener hun.

– En ny diskrimineringslov som både anerkjenner transpersoner som en egen gruppe og gir oss de rettighetene vi burde ha fått for lenge siden, trer i kraft 1. januar 2014. Det betyr enormt mye for oss.

- Det er stor uvitenhet

På plass på gården var også Janneke van der Ros, statsviter og kjønnsforsker fra Høgskolen i Lillehammer. Tidligere i år publiserte hun den første norske studien om transpersoners levekår og livssituasjon.

– Det er stor uvitenhet om denne gruppen mennesker i skolen, arbeidsplassen, familie, helsevesenet og andre offentlige institusjoner, sier van der Ros.

Det finnes nærmere 20.000 transpersoner i landet. Hvert år søker over hundre mennesker om å få gjennomført det som tidligere ble kalt kjønnsskifte, men som både van der Ros og transpersonene selv betegner som «kjønnsbekreftende behandling».

Få kommer gjennom nåløyet

– Av de 120 som ønsker behandling er det bare rundt 20 som blir diagnostisert som transseksuelle. Så det er veldig få som kommer gjennom nåløyet. Derfor velger mange å reise utenlands.

For Per Halvor – eller Kaja – Mostad er det ikke nødvendig med noen behandling. For ham er ikke behovet for å være kvinne konstant.

– Det varierer veldig, men noen ganger går det flere uker mellom hver gang jeg tar på meg kvinneklærne. Og i jobben som bonde er det definitivt mer lettvint å være mann, smiler Mostad.

Dette er Transpersoner:

- Paraplybegrep som omfatter alle kjønnsoverskridere uansett om det gjelder sosial kjønnsidentifikasjon, personlig kjønnsidentitet, fysisk kjønnstilhørighet eller simpelthen et behov for å uttrykke seg gjennom å bryte de tradisjonelle kjønnsuttrykk.

- Inkluderer bl.a. transvestitter, crossdressere og dragkings/dragqueens, mens det er uenighet om transkjønnede og interseksuelle omfattes av betegnelsen.