Varsler fredning av Oddane fort

11. mars: Oddane fort blir fredet.

11. mars: Oddane fort blir fredet.

Av
Artikkelen er over 9 år gammel

Oddane fort vil etter alle solemerker bli fredet. Det er Riksantikvaren som nå har varslet forslag om fredning etter bestemmelsene i lov om kulturminner.

DEL

Riksantikvaren har sendt ut brev til alle berørte parter, hvor det heter at den foreslåtte fredningen vil omfatte hele anlegget med den utstrekning det hadde i perioden 1950-1967. Fredningen vil omfatte terreng – både naturlig og bearbeidet – bygninger med eksteriør og interiør, fjellanlegg og kanonstillinger. For bolighuset fra 1935 som står på eiendommen vil fredningen, ifølge forslaget, kun omfatte eksteriøret. Også de tilstøtende eiendommene blir foreslått fredet for å sikre virkningen av fortet i landskapet.

– Oddane fort er et godt eksempel på et tidligere tysk kystfort hvor hovedparten av de opprinnelige elementene er ivaretatt. Fortet har, som et av få fort i Oslofjorden, også bevart den opprinnelige brakkebebyggelsen. Samtidig vises utviklingen etter annen verdenskrig, da Kystartilleriet tok i bruk anlegget og har modernisert det suksessivt. Dette er en karakteristisk del av de ekstyske fortenes historie, noe som styrker Oddane forts bevaringsverdi. Anlegget forteller også om forholdet mellom fortet som militært anlegg og gården og dens grunneier, heter det blant annet i fredningsvarselet fra Riksantikvaren.

Oddane fort består av rundt 50 installasjoner i form av trebygninger til forskjellig bruk, kanonstillinger, bunkere, mitraljøsestillinger, fjellanlegg og diverse andre innretninger. Hele terrenget er tatt i bruk til militære formål, selv om det er størst konsentrasjon av bygde elementer i området nær messebygningen. Herfra går det en rekke smale veier i terrenget til de øvrige delene av anlegget.

– Mangfoldet og helheten i anlegget viser utviklingen fra kystbatteriet ble etablert som Nevlunghavn fort av okkupasjonsmakten i 1941. Det norske kystartilleriet overtok anlegget etter kapitulasjonen og det ble fra 1949 overtatt av Heimevernet og brukt til årlige øvelser. Fram til anlegget gikk ut av militær bruk i 2001 har det jevnlig vært modernisert. De fleste gårdshusene ble revet av tyskerne og familien på gården måtte forlate stedet. Bare det nyeste våningshuset ble stående. Familien Oddane har hatt nær tilknytning til fortet både gjennom krigshistorien og etterkrigstidens bruk, skriver Riksantikvaren.

Artikkeltags