Det er familien Fredriksen som vil selge eiendommen, og det er kommet inn ett bud, som er identisk med prisantydningen på 12 millioner.

For kort tid siden uttalte en av de fire som arvet eiendommen etter Johan Fredriksen, Jon Petter Fredriksen, til ØP at man gjerne så at det offentlige ervervet eiendommen, slik også fylkesgeolog i Vestfold, Sven Dahlgren, har foreslått - for at den kan innlemmes i den nye geoparken i regionen. Dahlgren mener at staten bør kjøpe den.

Plandirektør i Larvik kommune, Lars W. Solheim, har vært i et møte med Søndre Arøya Hytteforening, og etter dette møtet har foreningen skrevet et brev til kommunen der man varmt anbefaler kommunalt kjøp.

Man mener det vil sikre områdets unike egenart, man unngår bruksendring og privatisering og foreningen ser for seg et offentlig/privat samarbeid mellom kommunen og et «Søndre Arøya Vel» for å holde i hevd strender, stier, sletter, buer og brygger i området.

- Det er spesielt viktig for oss å unngå dagens uavklarte ansvarsforhold og «avmektige» situasjon med forsøpling, tilgroing og manglende vedlikehold, skriver leder i hytteforeningen, Vibeke Nenseth til Larvik kommune.

Plandirektør Lars W. Solheim bekrefter overfor ØP at det har vært et møte etter at eierinteressene, altså grunneiere og hytteeiere, på øya tok kontakt med kommunen og ønsket et slikt møte.

- Bakgrunnen er at den nye rødgrønne regjeringen har satt fokus på offentlig kjøp av strandeiendommer, og møtet var av en innledende og orienterende karakter, sier Solheim til ØP.

Han opplyser at det er avtalt et nytt møte med eierinteressene 10. februar neste år.

- Det er klart at den aktuelle eiendommen er interessant, og at det bør vurderes om det offentlige kan overta den, sier Solheim.

Han var for øvrig ikke den eneste som møtte eierinteressene fra den offentlige forvaltning. Både Oslofjorden Friluftsråd og Fylkesmannen hadde folk til stede som observatører.

Leder Vibeke Nenseth i Søndre Arøya Hytteforening skriver i brevet at med eventuelt kommunalt utkjøp av friområdene er det flere av hytteeierne som er interessert i innløsing av festekontraktene, med tilhørende båtfeste- og bryggerettigheter.

- Det er spesielt viktig for oss å sikre ferdselen og unngå privatisering rundt strendene, bryggene og ved sjøbu. Vi ser det derfor som særlig ønskelig at sjøbua som ligger midt i ferdselsåren byttes mot en hytterettighet lenger inn på øya, skriver hun.

Hytteforeningslederen legger til at man som hytteeiere/hytteforening i området følger saken med stor interesse, og ønsker å bidra til å finne fram til gode løsninger for å sikre området.