Vil bli storkommune – uten Lardal

Foreløpig utenfor: Ordfører i Lardal, Liv Grinde (Ap) håper og tror det er en feil at Lardal er utelatt når innlandskommunene i Larvik vil gå sammen og danne en storkommune med større gjennomslagskraft. (Arkivfoto)

Foreløpig utenfor: Ordfører i Lardal, Liv Grinde (Ap) håper og tror det er en feil at Lardal er utelatt når innlandskommunene i Larvik vil gå sammen og danne en storkommune med større gjennomslagskraft. (Arkivfoto)

Av
Artikkelen er over 6 år gammel
DEL

Når ordførerne i småkommunene midt i Vestfold uttrykker at de ønsker å slå seg sammen til en storkommune med mer gjennomslagkraft, holdes Lardal utenfor. – Det må være en feil, sier ordfører i Lardal, Liv Grinde (Ap).

– Vi har vært tydelige på at en slik sammenslåing definitivt ikke er utelukket for vår del, sier ordfører Liv Grinde.

Hun stiller seg spørrende til det faktum at Lardal foreløpig er utelukket fra å være en del av en storkommune midt i Vestfold.

– Jeg håper og tror det ikke er et bevisst valg å holde Lardal utenfor, sier hun.

Ordfører i Re kommune, Thorvald Hillestad forklarer det på sin side slik:

– Jeg tror samarbeidet til Lardal går mer i retning av Larvik.

Det igjen får Grinde til å reagere.

– Det må da være opp til oss i Lardal å avgjøre om det er mer naturlig med et samarbeid i retning Larvik eller å sikte oss inn på å være en del av en storkommune med mer gjennomslagskraft, sier hun.

Det var fredag ettermiddag at de fem ordførerne i Andebu, Hof, Holmestrand, Re og Stokke sendte ut en pressemelding hvor de tar til orde for kommunesammenslåing.

I pressemeldingen skriver de at alle sentrale politiske signaler tyder på at kommunestrukturen kommer til å endres i framtiden og at det blir en sentral sak i valgkampen fram til stortingsvalget i 2013.

«Kommunene ble innført med formannskapslovene fra 1837. Det er ikke gjennomført en større kommunereform i Norge siden 1960-tallet. Dagens samfunn har endret seg betraktelig; nye veier, nye bruer og ikke minst nye elektroniske løsninger har gjort avstander til et relativt begrep», står det i meldingen.

– Ingen av oss ønsker en framtid hvor vi er utkanten av en stor bykommune, sier Thorvald Hillestad i Re kommune.

– Sammen vil vi med 40.000 innbyggere og en tredjedel av arealet i Vestfold utgjøre en sterkere stemme.

Tre av kommunene grenser til Lardal; Re, Andebu og Hof. På spørsmål om hvorfor ikke Lardal er tatt med i tanken om en stor innlandskommune i Vestfold, svarer Hillestad:

– Jeg tror det har mest med de tradisjonelle ferdselsårene å gjøre. Her i Vestfold er det nord-sør som gjelder, vi har dårlige øst-vest-forbindelser. I tillegg har nok Lardal tradisjonelt hatt mer samarbeid mot Larvik enn mot oss.

Liv Grinde mener det er viktig at Lardal ikke låser seg til tradisjoner.

– Det er naturlig at Larvik går til Larvik, men dette er en diskusjon vi må ta her i kommunen før vi bestemmer oss for noe som helst, sier hun.

Grinde peker spesielt på tanken om et lokalt medisinsk senter (LMS) som en grunn til å gå inn i en storkommune midt i Vestfold.

– Dette er noe vi har diskutert over lengre tid, og det vil absolutt være viktig når vi skal bestemme oss, sier hun.

Selv om Lardal holdes utenfor i presseskrivet tror ikke Grinde at dørene er lukket for kommunen.

–Vi må naturligvis bestemme oss raskt for hvilken retning vi velger å gå, men dersom vi bestemmer oss for sammenslåing, føler jeg meg trygg på at Lardal er ønsket i det fellesskapet, sier hun.

Artikkeltags