Ifølge sivilingeniør og miljøkoordinator Karl Sigurd Fredriksen i Statens vegvesen Region Sør står argumentene formelig i kø for det tilsynelatende drastiske forslaget om å fjerne persontog.

- Buss er allerede raskere enn toget på enkelte strekninger, som mellom Arendal og Oslo. Videre oppgradering av E18 sørger for enda raskere busser. Behovet for jernbane mellom Larvik-Skien blir da svært lite, sier Fredriksen.

Miljøkoordinatoren sier til Østlands-Posten det også i et miljømessig perspektiv kan være riktig å tenke buss i stedet for tog.

- Miljøperspektivet går i favør av buss. Ekspressbusser har høyt belegg, og per reisende vil man faktisk ha et lavt energiforbruk. Samtidig er det viktig å tenke gods over på tog i langt større grad enn i dag.

- Vil det si at det burde kunne være aktuelt å fjerne jernbanen mellom Larvik og Skien totalt?

- Det vil jo komme an på i hvilken grad det er behov for godstransport på tog på strekningen, men når det gjelder persontrafikk så burde det kunne være aktuelt, sier han.

- Og hva med strekningen Oslo til Larvik?

- Her har nok «toget gått». På denne strekningen ligger det gunstig til for tog, og jernbanen er allerede godt utbygd, men mellom Larvik og Skien burde man vurdere å i alle fall å legge ned persontrafikken, sier Fredriksen.

Karl Sigurd Fredriksen sier også at han stiller spørsmålstegn om det er riktig å subsidiere folk inn og ut av Oslo slik man gjør i dag.

- Å subsidiere pendling slik man gjør betyr en stor kostnad for samfunnet. Jeg synes det er rart at dette ikke har blitt diskutert, sier miljøkoordinatoren til Østlands-Posten.