Med syv (Aps to, Høyres to, Frp, Larvikslista og Venstre) mot to (Krf og Sv) stemmer.

Her foreslo for øvrig Krf et splittet forslag, å gi skjenkebevilling for alkoholservering innendørs, men nekte servering utendørs. Noe som i så fall ville innebåret et helt nytt alkoholpolitisk prinsipp i kommunen.

Utestedet Wood-Wood stengte dørene sine i juni 2007, men lokalene er nå leid ut til Wok Spiseriet AS, som eies av Binali Egin og Siss Aasen.

Saken avgjøres 14. november.