Nå handler det om å få Vestfold og Telemark tilbake i jobb.

På Sandefjord Lufthavn Torp har det vært usedvanlig stille i år. Avgangshallen føles tom. Borte er summingen, praten og latteren fra de mange familiene på vei til en velfortjent ferie. Borte er pensjonistene på vei til Spania. Og borte er mange folk som jobbet på flyplassen. Pandemien kom med sykdom, frykt og restriksjoner. Den parkerte flyene og skapte krise i reiselivet. Etter et krevende år, hvor vi er takknemlige for den ekstraordinære innsatsen helsepersonell og andre har gjort i kampen mot viruset, er det grunn til å håpe på bedring. Vaksinen er på vei. Neste år vil handle om å få folk i arbeid. Etter liv og helse og hensynet til barn og unge, har regjeringen satt jobber øverst på prioriteringslisten.

Skal vi lykkes med å skape flere jobber, er infrastruktur avgjørende. Firefelts motorvei er viktig for arbeids- og næringslivet i Vestfold og Telemark. Jernbanen er vel så viktig. I budsjettforliket med Frp var vi med på å bevilge 75 millioner kroner for å fortsette utbyggingen av dobbeltspor sør for Tønsberg. Vei og jernbane binder landet vårt sammen, og gjør det attraktivt å bo- og drive næring i Vestfold og Telemark. For de mange pendlerne skaper utviklingen en bedre hverdag. Det handler om livskvalitet. Ofte kan en ny vei eller en jernbanestrekning være med og avgjøre om en familie velger å bosette seg et sted.

Fremtidens arbeidsplasser blir grønnere. Høyre vil være med og utvikle et næringsliv som skaper en bærekraftig fremtid. Da må næringslivet ha god nok økonomi til å klare nødvendige omstillinger og investeringer. Røde tall gir ikke grønn omstilling. I Horten og Sandefjord har vi bidratt for å rydde i fortidens synder. Sjøen var en gang en søppelfylling hvor det ble sluppet ut miljøgifter. Nå er det ryddet opp, til glede for dagens og fremtidens generasjoner, og alt som lever i sjøen. Norske klimautslipp har sunket siden vi kom i regjering, og er på sitt laveste nivå siden 1993. Vi vil videre, og sikter oss inn mot høye mål, sammen med de andre landene i Europa.

Vi utvikler skolen slik at elevene får den kompetansen som morgendagens arbeids- og næringsliv trenger. Også videreutdanning er viktig, og målet vårt er klart: Ingen skal gå ut på dato på grunn av manglende kompetanse. Derfor etablerte vi utdanningsreformen «Lære hele livet,» som gir bedre muligheter for utdanning og videreutdanning, også om du er i jobb eller bor et sted med stor avstand til rett utdanningsinstitusjon. Vi skal tette kompetansegapet mellom hva arbeidstakerne har av kompetanse og hvilken kompetanse arbeidslivet trenger. Høyre vil ha et inkluderende arbeidsliv. Alle må få like muligheter til å ta del i velferdsutviklingen, også om du er funksjonshemmet eller har et hull i CV-en. Norge skal være mulighetslandet. Et land hvor alle har mulighet for å lykkes, uansett bakgrunn.

Vestfold og Telemark er et stort og vakkert fylke med muligheter for alle. Vi arbeider hver dag for å få til flere arbeidsplasser slik at alle får delta i velferdsutviklingen. Et godt samfunn er summen av helheten, og derfor må vi utvikle alle sidene ved samfunnet vårt. 2020 har vært et krevende år, men nå ser vi fremover. Høyre skal gjøre alt vi kan for at neste år blir bedre for næringslivet og alle de som nå står utenfor arbeidslivet.