I Helsinki fikk folk bestemme hvordan biblioteket skulle se ut. Nå har biblioteket som ble bygget i 2018 vunnet en internasjonal pris.
ØPs redaktør hadde en kommentar om lokalisering av et fremtidig bibliotek. Hans konklusjon var at en bygging av et nytt bibliotek måtte bli i forhold til intensjonen med fjordbyvisjonen og at en fremtidig plassering måtte bli Sanden. Jeg har all mulig respekt for redaktør Svendsen, men begrunnelsene for dette er etter min mening ikke holdbare.

Nåværende område for biblioteket er mere hensiktsmessig i forhold til det samfunnsoppdraget et bibliotek har. Tenker her først og fremst på kravene til universell utforming og tilrettelegging for alle mennesker i byen vår.

Midt i sentrum av den finske hovedstaden ligger Ode. Nylig vant Ode prisen som verdens beste nybygde folkebibliotek.

Drømmebiblioteket skal være et sted for både aktiviteter og ro. Den demokratiske ideen er at siden biblioteket ikke ligger langt fra den finske riksdagen at høydepunktet skal symbolisere at folk og politikk er på samme nivå. En påminnelse om den demokratiske ideen med folkebibliotek; gratis for alle betalt av skattebetalerne.

Nå kommer bibliotekarer for hele verden til Helsinki for å se og lære.

Larviks politikere må nå raskt bestemme seg for eventuelt en endelig plassering. Dette er en syretest på hvor godt fundamentet er for politisk samhandling fremover mellom Høyre, AP og SP. Nå kreves det politisk vilje fra ord til handling!

Bygget bør være i stein; larvikitt. Jf. Lund bygget. Få fatt i arkitektfirmaet Snøhetta som laget det spektakulære biblioteket i Alexandria. Larvik har ikke akkurat vært fremstående når det gjelder filantropiske givere. Nå har privat kapital virkelig mulighet får å vise seg på arenaen.

Look to Larvik for fremtidens visjonære og spektakulære folkebibliotek!