Det er skiltet omkjøring via Langestrand, Eidgata/Øvre Damsbakken, og fylkesvei 302, Brunlanesveien.

Av- og påkjøringen til E18 Farriseidet er ikke berørt av stengingen, men Statens vegvesen anbefaler å bruke av- og påkjøringen ved Bommestad.

– Tungtrafikk kan ikke benytte omkjøringen via Langestrand. For disse blir det skiltet atkomst fra Larvik til E18/Bommestad via Torstrand, Strandgata/Kanalgata/Elveveien, heter det i en pressemelding fra Statens vegvesen.

Entreprenøren Marthinsen & Duvholt regner med at veien kan åpnes for trafikk senest torsdag morgen. Omkjøringen blir godt skiltet og av hensyn til trafikksikkerhet blir det parkering forbudt i Eidgata.

Det er østre halvdel av den nye Hammerdalen bru som skal støpes nå. Brua blir cirka 1,5 meter tykk og støpen på cirka 2000 kubikkmeter betong vil pågå kontinuerlig i rundt 35 timer, både dag og natt. Det er ikke spesielt støyende arbeid, men noe lyd fra vibratorer som fordeler betongen må påregnes, het det i meldingen.

Andre halvdel av Hammerdalen bru skal etter planen støpes i juni, i Pinsehelgen. Brua krysser over jernbanen, så da blir det stans i togtrafikken, mens veitrafikken kan gå som normalt.