Vi skal gjøre det igjen. Synliggjøre parken som har fått et kvinnenavn i Larvik.

For over 10 år siden startet vi flere kunstnere fra Verdiskapingsprosjektet i Hammerdalen (Som nå er historie, men ikke skal glemmes.) og samtale om dette fenomenet: å bare ære menn i Larvik, som til nå var tilfelle. Vi laget utstillingen: kvinner i kunsten og ni kunstnere fra Larvik deltok. ØP skrev om den over mange sider den gangen. Der hadde vi liste ute med forslag til kvinner som æresborgere i Larvik. Mange forslag kom inn.

Det er laget flere podder og historiske vandringer om kjente kvinner i Larvik nå, mye skjedde på mange fronter og tverrpolitisk kvinnegruppe blei stiftet. Saken blei løfta inn i politikken.

Nå har det skjedd Edle Hartmann Schjødt (SFINX) har fått en park oppkalt etter seg.

Dette skal synliggjøres. Nå med Det EDLE marked.

Vår nye æresborger er det ikke så mange som vet hvem er. Hun skrev under pseudonym (Mystifax, Femme Masquee, Madame Max, Fru carljohansen). Kvinner gjorde det på 1800 – 1900 tallet.

Hun var forfatter og Norges første kvinnelige journalist.

Tre markeder er planlagt for å synliggjøre og invitere folk inn i parken. 20. juli var det første. Neste blir 3. september og på kulturnatta 11. november.

Forfatterinnene kommer, kunst og håndverk og vintageskatter kommer. Poetisk praksis og poetiske installasjoner.

Går folk ut i Larvik blei omtalt på planleggingsmøtet, vil folk komme?

Da er det å si, små kulturarrangement er også viktige og nødvendige. Hekken vokser høy rundt parken og skjermer mot Storgata, men er og en påminnelse om eventyr og mytologi, det skjulte.

Det kan gjøres en forskjell. Det er å gjøre noe. Det kommer folk til.

Forfatterinnene kommer. Kunstnere kommer. Folk som leser ØP og vet hva vi driver med kommer.

Stoler og prat.

Høysete og gullstol.