[NETTAVISEN:] Den norske kronen styrker seg markant mot de fleste store valutaer etter at det ble kjent at sentralbanken planlegger å heve renten allerede i september.

En euro koster nå 9,40 kroner, mot 9,46 kroner før beslutningen ble kjent. En dollar falt fra 8,18 til 8,13 kroner.

Sentralbanken planlegger dessuten minst sju rentehevinger innen utgangen av 2021.

Sentralbanksjefen er ikke overrasket over at kronekursen styrket seg som følge av beslutningen til Norges Bank. 

– Den oppgangen vi ser er omtrent som ventet. Det bekrefter den rentebanen vi ser i dag, sier Olsen på pressekonferansen.

Venter sterkere krone

Han venter at kronen vil styrke seg framover.

– Vi venter at kronen skal styrke seg noe gjennom prognoseperioden andre valutaer. Det skyldes det sterke bildet vi tegner av den norske økonomien, sier Olsen.

Sentralbanksjefen viser til at den norske styringsrenten etter planen vil bli oppjustert tidligere i Norge enn hos europeiske handelspartnere som Sverige, Danmark og eurosonen. Det taler for en sterkere norsk krone mot disse valutaene.

– Oljeprisen har dessuten tatt seg opp, noe som også taler for økt kronekurs, men alt i alt venter vi kun en begrenset kronestyrking i tiden framover, sier han.

September

Han mener den sterke økonomien tilsier at renten nå snart kan settes opp for første gang siden 2011.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt opp i september i år, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i en pressemelding.

Samtidig løfter sentralbanken den såkalte rentebanen, altså utsiktene for framtidige rentehevinger, ytterligere. Det ligger nå an til minst sju rentehevinger innen utgangen av 2021.

Det ligger an til to nye rentehevinger neste år, trolig i mars og september, og to til også i 2020 og 2021.

Økende boliglånsrente

Det betyr at nordmenn må forberede seg på mye høyere boliglånsrente ved utgangen av 2021.

«Renteprognosen innebærer en økning i boliglånsrenten fra omkring 2,5 prosent i dag til om lag 4 prosent i 2021», skriver sentralbanken.

Det betyr at rentekostnadene til norske husholdninger vil øke betydelig i årene framover. En økning på 1,5 prosent i rentekostnadene betyr at en person med et boliglån på tre millioner kroner må betale 45.000 kroner mer i året for å betjene lånet sitt.