Årlig kommer hundretusener med ferjeturister til Vestfold. Klarer vi å beholde dem, eller drar de rett videre?

Mange vestfoldinger drar på pakketur til Danmark og Sverige med Color Line og Fjord Line. Men får danskene og svenskene tilbud om tilsvarende turer til oss? Og hva skal vi tilby for å få flere til å bli?