Vi som sitter i hovedutvalget for helse omsorg og mestring er smertelig klar over de store utfordringene som er og blir i tida fremover mot 2035.

Allerede i dag sliter vi med å få endene til å møtes både når det gjelder personell og økonomi. Dette gjelder selvfølgelig også andre sektorer i kommunen, men dette innlegget gjelder helsesektoren. De som jobber innen denne sektoren gjør en fantastisk innsats hver dag og natt for å holde en forsvarlig pleiefaktor, men opplever dessverre at forsvarligheten er i ferd med å tøyes på grunn av manglende ressurser og flere med utfordrende lidelser.

For noen år siden ble det jobba iherdig for at våre eldre skulle få enerom på institusjoner – noe vi klarte. Nå har imidlertid mangel på sykehjemsplasser gjort det nødvendig å plassere to på samme rom igjen. Er vi på rett vei eller? Den økonomiske situasjonen i Larvik kommune er under sterkt press fra alle kanter, og krever at vi prioriterer lovpålagte tjenester og samfunnskritiske oppgaver betydelig høyere enn i dag.

I 2030 vil over halvparten av Norges befolkning være over 65 år, og Larvik kommune har i tillegg flere eldre enn kommuner vi liker å sammenligne oss med. Det fører til at helsesektoren vil kreve økte økonomiske rammer hvert år fremover mot 2035 – noe flere må ta inn over seg.

Vi opplever nå oftere og oftere at det blir brukt mer penger enn det som er avsatt i budsjettet hvert år – altså et merforbruk på grunn av at sektoren er så sammensatt og uforutsigbar. I regnskapet for 2021 brukte vi 1142 millioner i helsesektoren – noe som var 24 millioner mer en avsatte ramme etter flere endringer gjennom året.

Så langt i 2022 er det brukt 447 millioner mot budsjettert 412 mill.

Kommunedirektøren ba kommunestyret å etterbevilge 30 millioner fra disposisjonsfondet for å kompensere for merforbruket som kom som følge av uforutsette hendelser. FrP forslo derfor i siste kommunestyre at det budsjetteres mer realistisk i forhold til virkeligheten og at rammen bør økes med 50 millioner fra og med 2023.

Vi må slutte å lure oss sjøl til å tro vi har mer penger enn vi har ved å budsjettere for nøkternt.

Vårt forslag førte til et stormløp til talerstolen fra et parti vi trodde og fortsatt tror er vennligsinnet, men som ved sine uttalelser nok tøyde strikken noe langt denne gang.